Profil zadavatele: Nemocnice Pardubického kraje, a.s.


Úvodní informace o systému
Filtr podle stavu zadávacího řízení:
Filtr podle stavu archivu:
Filtr dle druhu VZ:
Filtr dle místa plnění:
Název
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení * Lhůta pro nabídky / žádosti
Intravenózní kanyly - 1
podlimitní Zadáno 09.04.2021 29.04.2021 10:00
Intravenózní kanyly - 2
podlimitní Zadáno 09.04.2021 30.04.2021 10:00
Dodávka inkubátorů
VZ malého rozsahu Zadáno 09.04.2021 14.05.2021 10:00
Dodávka dezinfektorů podložních mís
VZ malého rozsahu Zadáno 03.04.2021 19.04.2021 11:00
Dodávka fetálních monitorů
nadlimitní Zadáno 02.04.2021 04.05.2021 10:00
Dodávka gamma sondy pro Svitavskou nemocnici
VZ malého rozsahu Zadáno 02.04.2021 19.04.2021 10:00
Dodávka mikrotonu pro Chrudimskou nemocnici
VZ malého rozsahu Zadáno 02.04.2021 30.04.2021 10:00
Dodávka laparoskopické věže pro Litomyšlskou nemocnici
nadlimitní Zadáno 01.04.2021 21.05.2021 10:00
Dodávka elektrokoagulace
VZ malého rozsahu Zadáno 01.04.2021 05.05.2021 10:00
Dodávka punkční techniky – 3
VZ malého rozsahu Zadáno 15.03.2021 16.04.2021 10:00
Dodávka záložních zdrojů elektrické energie UPS znovuvyhlášení
podlimitní Zadáno 15.03.2021 24.05.2021 10:00
Dodávka výpočetní techniky 2021
nadlimitní Zadáno 11.03.2021 26.04.2021 12:00
Dodávka nádob na kontaminovaný odpad
podlimitní Zadáno 11.03.2021 30.03.2021 10:00
Vybavení psychiatrického oddělení
nadlimitní Zadáno 09.03.2021 24.05.2021 10:00
Dodávka lůžkového vybavení psychiatrie
nadlimitní Zadáno 01.03.2021 06.04.2021 10:00
* Počátek běhu lhůt pro VZ zahájené před 1.10.2016