Veřejná zakázka: Rekonstrukce střechy spisovny Pk, Průmyslová 450, Pardubice

Informace o veřejné zakázce

fáze zadávacího řízení Hodnocení
Probíhá vyhodnocování.
DBID: 4034
Systémové číslo: P23V00000007
Evidenční číslo zadavatele: SpKrÚ 84184/2022
Datum zahájení: 25.01.2023
Nabídku podat do: 08.02.2023 12:00

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: Rekonstrukce střechy spisovny Pk, Průmyslová 450, Pardubice
 • Druh veřejné zakázky: Stavební práce

Stručný popis předmětu:
Předmětem veřejné zakázky je komplexní rekonstrukce střešního pláště na budově spisovny Pardubického kraje. Spisovna je třípodlažní objekt s plochou střechou nad 2. nadzemním podlažím. Střecha je dvouplášťové konstrukce s krytinou z folie na bázi měkčeného PVC. Střešní fólie je značně degradovaná účinkem UV záření a vykazuje i další vady související s kotvením fólie k podkladním vrstvám střechy a atiky. Postupně tak dochází k lokálním ztrátám těsnosti a zatékání. Porušená krytina byla lokálně provizorně vyspravena, ale dochází k dalším průsakům.
Stávající dožilá krytina včetně klempířských prvků a podkladní geotextilie budou v plném rozsahu odstraněny. Bude vytvořeno nové spádování střechy pomocí polystyrénových klínů. Následně bude provedena nová krytina včetně klempířských prvků, havarijních přepadů a nový zádržný systém. Stávající instalace hromosvodu budou demontovány, posouzeny a následně zpětně namontovány.

Postup zadání, předpokládaná hodnota

 • Postup: VZMR s uveřejněním výzvy
 • Režim veřejné zakázky: VZ malého rozsahu
 • Předpokládaná hodnota: 2 719 455 Kč bez DPH

Zadavatel

 • Úřední název: Pardubický kraj
 • IČO: 70892822
 • Poštovní adresa:
  Krajský úřad Pardubického kraje
  Komenského nám. 125
  532 11 Pardubice
  osobní doručování:
  Podatelna krajského úřadu, prostory Czech POINT
  Pardubice, Komenského náměstí 120
 • Název oddělení: Majetek a investice
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: 60050515

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK (https://zakazky.pardubickykraj.cz)

Kontakt

Položky předmětu

Zadávací dokumentace

Vysvětlení, doplnění, změny zadávací dokumentace

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy