Přehled veřejných zakázek

Název
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení * Lhůta pro nabídky / žádosti
Interiér a mobiliář pro Speciální výslechové místnosti v Pardubickém kraji II.
VZ malého rozsahu Zadáno 02.08.2014 01.09.2014 14:00
Dodávka elektřiny v rámci sdružených služeb dodávek elektřiny pro organizace zřizované a zakládané Pardubickým krajem a Krajským úřadem Pardubického kraje na období od 1. 1. 1015 do 31. 12. 2015
nadlimitní Zadáno 28.07.2014 28.07.2014 00:00
Dodávka zemního plynu v rámci sdružených služeb dodávek zemního plynu pro organizace zřizované a zakládané Pardubickým krajem a Krajským úřadem Pardubického kraje na období od 1. 1. 1015 do 31. 12. 2015
nadlimitní Zadáno 28.07.2014 28.07.2014 00:00
Oprava střechy budovy B Krajského úřadu Pardubického kraje
VZ malého rozsahu Zadáno 23.07.2014 05.08.2014 09:00
Zajištění podkladů pro vyhlášení evropsky významných lokalit v Pardubickém kraji - 2. etapa – Propagace projektu
VZ malého rozsahu Zadáno 15.07.2014 31.07.2014 12:00
Koncepce rozvoje cyklo a in-line turistiky v Pardubickém kraji
VZ malého rozsahu Zadáno 04.07.2014 21.07.2014 10:00
Rekonstrukce a modernizace stravovacího provozu
VZ malého rozsahu Zadáno 23.06.2014 09.07.2014 13:00
„Rehabilitační ústav Brandýs nad Orlicí – stavební úpravy podkroví“
VZ malého rozsahu Zadáno 20.06.2014 03.07.2014 09:00
Zadání vstupních dat do modulu majetkového portálu „Obnova stavebních objektů“
VZ malého rozsahu Zadáno 17.06.2014 25.06.2014 12:00
Realizace úspor energie - SŠ uměleckoprůmyslová Ústí nad Orlicí
podlimitní Zadáno 14.06.2014 07.07.2014 09:00
Aktualizace programu rozvoje vodovodů a kanalizací Pardubického kraje
VZ malého rozsahu Zadáno 06.06.2014 17.06.2014 12:00
Dodávka technologií pro projekt ZZS PAK
nadlimitní Zadáno 04.06.2014 30.07.2014 10:00
Svitavská nemocnice, a.s. - modernizace a přístavby psychiatrického oddělení, dodatečné stavební práce č. 3
podlimitní Zadáno 02.06.2014 02.06.2014 13:00
Zhotovení projektové dokumentace stavby Sportovní areál Dašická – II. etapa výstavby haly
VZ malého rozsahu Zadáno 02.06.2014 10.06.2014 14:00
Vzdělávání sociálních pracovníků obcí
VZ malého rozsahu Zadáno 07.05.2014 23.05.2014 12:00
* Počátek běhu lhůt pro VZ zahájené před 1.10.2016