Veřejná zakázka: Modernizace silnice II/343 Vršov – Trhová Kamenice

Informace o veřejné zakázce

fáze zadávacího řízení Zadáno
Zakázka byla zadána.
DBID: 2003
Systémové číslo: P19V00000244
Evidenční číslo zadavatele: Sp KrÚ 42329/2015
Dle zákona: č. 134/2016 Sb.
Evidenční číslo ve VVZ: Z2019-018554
Datum zahájení: 03.06.2019
Nabídku podat do: 08.07.2019 12:00

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: Modernizace silnice II/343 Vršov – Trhová Kamenice
 • Druh veřejné zakázky: Stavební práce

Stručný popis předmětu:
Předmětem veřejné zakázky je modernizace silnice II. třídy č. II/343 v úseku od začátku obce Vršov až po křižovatku se silnicí I/37 v městysu Trhová Kamenice.
Modernizovaný úsek silnice II/343 se nachází v převážně extravilánovém úseku mezi obcemi Vršov, Dolní Bradlo, Horní Bradlo a Travná a městysem Trhová Kamenice. Celková délka úseku silnice je 8 089 m, z toho je modernizovaný úsek v délce 8 012 m a úsek v délce 77 m je řešen samostatně. Stavba řeší modernizaci pozemní komunikace na kategorii S 6,5/50. Trasa komunikace kříží několik vodních toků, které jsou převáděny propustky a jedním mostem ev. č. 343-005. Propustky budou provedeny nové, rovněž most bude modernizován (kompletní přestavba). Průtočné profily budou zachovány, případně zvětšeny.
Modernizací komunikace bude dosaženo prodloužení životnosti komunikace jako celku a zastavení hloubkové degradace konstrukce komunikace. Souvrství vozovky modernizované pozemní komunikace je navrženo na návrhové období minimálně 25 let. Směrové a výškové vedení trasy zůstane s výjimkou drobných úprav původní.
Stavba je rozčleněna na stavební objekty s číslem a názvem SO 001 Všeobecné položky, SO 101 Silnice II/343 a další, SO 102 Chodníky – Horní Bradlo, SO 103 Chodníky – Trhová Kamenice, SO 201 Most ev. č. 343-005, SO 202 Opěrná zeď, SO 401 Meteostanice, SO 402 Přeložka vedení CETIN a SO 801 Náhradní výsadba dřevin.
Stavba bude provedena v rozsahu definovaném Projektovou dokumentací pro provádění stavby a pro zadání stavby (PDPS + ZDS) s názvem „Modernizace silnice II/343 Vršov – Trhová Kamenice“, kterou zpracovala společnost OPTIMA, spol. s r.o. se sídlem Žižkova 738/IV, 566 01 Vysoké Mýto, IČ: 150 30 709.

Druh zadávacího řízení, předpokládaná hodnota

 • Druh řízení: otevřené řízení
 • Režim veřejné zakázky: nadlimitní
 • Předpokládaná hodnota: 120 614 889 Kč bez DPH

Zadavatel

 • Úřední název: Pardubický kraj
 • IČO: 70892822
 • Poštovní adresa:
  Krajský úřad Pardubického kraje
  Komenského nám. 125
  532 11 Pardubice
  osobní doručování:
  Podatelna krajského úřadu, prostory Czech POINT
  Pardubice, Komenského náměstí 120
 • Název oddělení: Majetek a investice
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: 60050515

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK (https://zakazky.pardubickykraj.cz)

Kontakt

Položky předmětu

Zadávací dokumentace

Vysvětlení, doplnění, změny zadávací dokumentace

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy

Plnění smlouvy na základě veřejné zakázky