Přehled veřejných zakázek

Název
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení * Lhůta pro nabídky / žádosti
Dodávka optických tras
VZ malého rozsahu Zadáno 14.08.2015 28.08.2015 10:00
Sportovní hala Dašická, sportovní palubová podlaha
VZ malého rozsahu Zadáno 21.07.2015 04.08.2015 10:00
Zhotovení podkladů pro zpracování projektových dokumentací dopravních staveb v rámci IROP
podlimitní Zadáno 21.07.2015 12.08.2015 10:00
Modernizace silnice III/3596 Horní Újezd - dodatečné stavební práce
podlimitní Zadáno 14.07.2015 15.07.2015 10:00
Zhotovení projektové dokumentace na stavbu "Modernizace silnice II/322 Chvaletice - Kojice", včetně výkonu autorského dozoru projektanta
nadlimitní Zadáno 18.06.2015 26.08.2015 15:00
Zhotovení projektové dokumentace na stavbu "Modernizace silnice II/322 Kojice - obchvat", včetně výkonu autorského dozoru projektanta
nadlimitní Zadáno 18.06.2015 12.08.2015 09:00
Zhotovení projektové dokumentace na stavbu "Modernizace silnice II/322 od křiž. s III/3224 po nový obchvat Kojic", včetně výkonu autorského dozoru projektanta
nadlimitní Zadáno 18.06.2015 12.08.2015 11:00
Realizace úspor energie – areál NPK, a.s., pavilon F a budova lékárny s odbornými pracovišti v Ústí nad Orlicí
VZ malého rozsahu Zadáno 17.06.2015 24.06.2015 09:00
Zhotovení projektové dokumentace na stavbu Modernizace silnice II/311 Nepomuky - Horní Čermná, včetně výkonu autorského dozoru projektanta
nadlimitní Zadáno 17.06.2015 26.08.2015 11:00
Zhotovení projektové dokumentace na stavbu Modernizace silnice II/324 Pardubice - Staré Hradiště, včetně výkonu autorského dozoru projektanta
nadlimitní Zadáno 17.06.2015 26.08.2015 14:00
Zpracování projektové dokumentace na stavbu Realizace úspor energie – OLÚ Jevíčko, pavilon S + koridor včetně výkonu autorského dozoru projektanta
VZ malého rozsahu Zadáno 13.06.2015 22.06.2015 09:30
Webová prezentační aplikace Programu rozvoje vodovodů a kanalizací Pardubického kraje
VZ malého rozsahu Zadáno 30.05.2015 11.06.2015 12:00
Gymnázium Litomyšl – I. etapa opravy okenních výplní
VZ malého rozsahu Zadáno 26.05.2015 09.06.2015 10:00
NPK, a. s., Svitavská nemocnice, rozšíření kapacity parkoviště, oprava havarijního stavu kanalizace
VZ malého rozsahu Zadáno 26.05.2015 09.06.2015 09:00
Výběr objektů, organizace, příprava a vyhodnocení veřejné zakázky – Výběr poskytovatele energetických služeb se zaručenou úsporou pro vybrané objekty Pardubického kraje – balíček VII
VZ malého rozsahu Zadáno 25.05.2015 03.06.2015 12:00
* Počátek běhu lhůt pro VZ zahájené před 1.10.2016