Veřejná zakázka: Dodávka endoskopů

Informace o veřejné zakázce

fáze zadávacího řízení Vyhodnoceno
Hodnocení je ukončeno, probíhá výběr dodavatele a uzavření smlouvy.
DBID: 1998
Systémové číslo: P19V00000239
Dle zákona: č. 134/2016 Sb.
Datum zahájení: 14.05.2019
Nabídku podat do: 30.05.2019 11:00

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: Dodávka endoskopů
 • Druh veřejné zakázky: Dodávky

Stručný popis předmětu:
Předmětem plnění veřejné zakázky je dodávka endoskopů pro pracoviště zadavatele do míst plnění v souladu s medicínským účelem a s ostatními podmínkami zadávací dokumentace a dle technické specifikace uvedené v příloze č. 2 zadávací dokumentace – Podrobnosti předmětu veřejné zakázky (technické podmínky), kde jsou uvedeny podrobné požadavky na technické řešení veřejné zakázky.
Zdravotnické prostředky musí splňovat zákon č. 268/2014 Sb. o zdravotnických prostředcích, v platném znění.
Jedná se o dodávku nových, nerepasovaných, nepoužitých plně funkčních a kompletních zdravotnických prostředků včetně příslušenství či technologií v nejvyšší jakosti poskytované výrobcem a spolu se všemi právy nutnými k jejich řádnému a nerušenému nakládání a užívání kupujícím včetně montáže, instalace, uvedení do plného provozu, instruktáže personálu podle zákona o zdravotnických prostředcích, v platném znění.

Druh zadávacího řízení, předpokládaná hodnota

 • Druh řízení: zjednodušené podlimitní řízení
 • Režim veřejné zakázky: podlimitní
 • Předpokládaná hodnota: 1 442 149 Kč bez DPH

Zadavatel

 • Úřední název: Nemocnice Pardubického kraje, a.s.
 • IČO: 27520536
 • Poštovní adresa:
  Kyjevská 44
  532 03 Pardubice
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: Z2018-033160

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK (https://zakazky.pardubickykraj.cz)

Kontakt

Položky předmětu

Zadávací dokumentace

Vysvětlení, doplnění, změny zadávací dokumentace

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy