Veřejná zakázka: Realizace úspor energie – OLÚ Jevíčko, pavilon S + koridor, podruhé

Informace o veřejné zakázce

fáze zadávacího řízení Zadáno
Zakázka byla zadána.
DBID: 2018
Systémové číslo: P19V00000259
Evidenční číslo zadavatele: 36031/2015
Dle zákona: č. 134/2016 Sb.
Evidenční číslo ve VVZ: Z2019-036403
Datum zahájení: 12.06.2019
Nabídku podat do: 02.07.2019 10:00

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: Realizace úspor energie – OLÚ Jevíčko, pavilon S + koridor, podruhé
 • Druh veřejné zakázky: Stavební práce

Stručný popis předmětu:
Předmětem stavebních prací je snížení energetické náročnosti pavilonu S a komunikačního koridoru v areálu Odborného léčebného ústavu v Jevíčku. Objekt je nemovitou kulturní památkou. Bude provedena repase, částečná či celková výměna stávajících dřevěných a kovových výplní otvorů. V případě částečné či celkové výměny bude provedena přesná rozměrová a tvarová kopie.
U vybraných dřevěných či kovových výplní bude provedena restaurátorská oprava dodavatelem s odbornou způsobilostí.
Vnější křídla otvorů budou osazena tepelně izolačním dvojsklem s teplým distančním rámečkem, pokud není ve výpisu prvků uvedeno jinak.
Zateplení stropu 4.NP pavilonu S bude provedeno v půdním prostoru zateplením podlahy minerální vatou, kde budou pro přístup zřízeny pochozí revizní lávky z OSB desek uložených na trámový polystyren. Funkční řešení objektu zůstane nezměněno.
Součástí prací je oprava hromosvodů, u kterých bude prověřeno ukotvení všech prvků hromosvodné soustavy. Poškozené nebo chybějící části budou vyměněny či doplněny.
CPV 45215100-8 Stavební úpravy objektů sloužících pro zdravotní péči
CPV 45212350-4 Historicky nebo architektonicky mimořádně zajímavé budovy

Druh zadávacího řízení, předpokládaná hodnota

 • Druh řízení: zjednodušené podlimitní řízení
 • Režim veřejné zakázky: podlimitní
 • Předpokládaná hodnota: 20 309 596 Kč bez DPH

Zadavatel

 • Úřední název: Pardubický kraj
 • IČO: 70892822
 • Poštovní adresa:
  Krajský úřad Pardubického kraje
  Komenského nám. 125
  532 11 Pardubice
  osobní doručování:
  Podatelna krajského úřadu, prostory Czech POINT
  Pardubice, Komenského náměstí 120
 • Název oddělení: Majetek a investice
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: 60050515

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK (https://zakazky.pardubickykraj.cz)

Kontakt

Položky předmětu

Zadávací dokumentace

Vysvětlení, doplnění, změny zadávací dokumentace

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy

Plnění smlouvy na základě veřejné zakázky