Veřejná zakázka: Zhotovení projektové dokumentace na stavbu Modernizace silnice II/366 Pohledy (včetně průtahu obcí) - Křenov křižovatka s II/368, včetně výkonu autorského dozoru projektanta

Informace o veřejné zakázce

fáze zadávacího řízení Zadáno
Zakázka byla zadána.
DBID: 991
Systémové číslo: P16V00000064
Dle zákona: č. 137/2006 Sb.
Evidenční číslo ve VVZ: 637968
Počátek běhu lhůt: 16.06.2016
Nabídku podat do: 10.08.2016 11:00

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: Zhotovení projektové dokumentace na stavbu Modernizace silnice II/366 Pohledy (včetně průtahu obcí) - Křenov křižovatka s II/368, včetně výkonu autorského dozoru projektanta
 • Druh veřejné zakázky: Služby

Stručný popis předmětu:
Vypracování projektové dokumentace (DÚR a DSP) pro výše uvedenou stavbu podle zák. č. 183/2006 Sb., stavebního zákona a prováděcích předpisů v platném znění. Vypracování dokumentace pro zadání/provádění stavby v rozsahu podle zák. č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek (zj. § 92 odst. 1) a jeho prováděcích předpisů a přílohy č. 9 vyhlášky č. 146/2008 Sb.

Vypracování průzkumných geodetických a diagnostických podkladů na úsek silnice II/366 v rozsahu pro zpracování projektové dokumentace.

Projektová dokumentace bude zpracována na úsek silnice II/366 (v úseku od obce Pohledy po obec Křenov křižovatka s II/368) ve staničení km 13,335 – 20,227, v délce 6,892 km. Projektová dokumentace bude mimo jiné řešit modernizaci: konstrukčních a asfaltobetonových vrstev vozovky v šířkovém uspořádání min. 6 m, odvodňovacího systému komunikace, dopravního značení a zádržného systému. Dále bude v dokumentaci navržena modernizace (prostorové uspořádání) křižovatky silnic II/366, II/368 a III/3667. Při realizaci stavby dojde k trvalému záboru a výkupu pozemků.

Autorský dozor projektanta po dobu realizace stavby

Druh zadávacího řízení, předpokládaná hodnota

 • Druh řízení: otevřené řízení
 • Režim veřejné zakázky: nadlimitní
 • Předpokládaná hodnota: 2 809 917 Kč bez DPH

Zadavatel

 • Úřední název: Pardubický kraj
 • IČO: 70892822
 • Poštovní adresa:
  Krajský úřad Pardubického kraje
  Komenského nám. 125
  532 11 Pardubice
  osobní doručování:
  Podatelna krajského úřadu, prostory Czech POINT
  Pardubice, Komenského náměstí 120
 • Název oddělení: Majetek a investice
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: 60050515

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
Krajský úřad Pardubického kraje
Komenského nám. 125
532 11 Pardubice
osobní doručování:
Podatelna krajského úřadu, prostory Czech POINT
Pardubice, Komenského náměstí 120

Kontakt

Položky předmětu

Zadávací dokumentace

Vysvětlení, doplnění, změny zadávací dokumentace

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy

Plnění smlouvy na základě veřejné zakázky