Veřejná zakázka: Technické muzeum Pardubického kraje, 2. etapa

Informace o veřejné zakázce

fáze zadávacího řízení Příjem nabídek
Dodavatelé mohou podávat nabídky (dle druhu zadávacího řízení všichni, nebo pouze vyzvaní).
DBID: 4707
Systémové číslo: P24V00000041
Dle zákona: č. 134/2016 Sb.
Evidenční číslo ve VVZ: Z2024-006488
Datum zahájení: 07.02.2024
Nabídku podat do: 20.03.2024 10:00

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: Technické muzeum Pardubického kraje, 2. etapa
 • Druh veřejné zakázky: Stavební práce

Stručný popis předmětu:
Předmětem projektu je 2. etapa rekonstrukce areálu bývalé zemědělské školy pro účely Technického muzea Pardubického kraje. V rámci 2. etapy bude provedena úprava budovy umístěné podél ulice Luční, která je technicky, morálně a provozně dožilá. Na její půdorysné stopě bude provedena nová budova. Navazující budova bude zkrácena, aby bylo možné zřídit nouzový vjezd do areálu. V hlavní budově bude vyřešena požární bezpečnost a bezbariérovost (dva výtahy a bezbariérový přístup z nádvoří). V hlavní budově dojde k výměně otvorových výplní, k rekonstrukci kotelny a otopné soustavy. Budou provedeny nové elektroinstalace, bude zatepleno podkroví. V proluce mezi historickou a novodobou budovou vznikne nová výstavní místnost s prosklenou fasádou k prezentaci sbírek, dobře viditelná z ulice.

Druh zadávacího řízení, předpokládaná hodnota

 • Druh řízení: otevřené řízení
 • Režim veřejné zakázky: nadlimitní
 • Předpokládaná hodnota: 183 467 103 Kč bez DPH

Místo plnění

 • Pardubický kraj

Zadavatel

 • Úřední název: Pardubický kraj
 • IČO: 70892822
 • Poštovní adresa:
  Krajský úřad Pardubického kraje
  Komenského nám. 125
  532 11 Pardubice
  osobní doručování:
  Podatelna krajského úřadu, prostory Czech POINT
  Pardubice, Komenského náměstí 120
 • Název oddělení: Majetek a investice
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: 60050515

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK (https://zakazky.pardubickykraj.cz)

Kontakt

Položky předmětu

Zadávací dokumentace

Vysvětlení, doplnění, změny zadávací dokumentace

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy