Veřejná zakázka: NPK, a.s., Svitavská nemocnice - sloučení JIP

Informace o veřejné zakázce

fáze zadávacího řízení Zadáno (v archivu)
Zakázka byla zadána.
DBID: 3407
Systémové číslo: P21V00000492
Evidenční číslo zadavatele: 41972/2020
Dle zákona: č. 134/2016 Sb.
Evidenční číslo ve VVZ: Z2022-001485
Datum zahájení: 10.01.2022
Nabídku podat do: 04.03.2022 10:00

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: NPK, a.s., Svitavská nemocnice - sloučení JIP
 • Druh veřejné zakázky: Stavební práce

Stručný popis předmětu:
Předmětem investiční akce je úprava zázemí a vytvoření JIP pro chirurgické obory s částečným využitím společných prostor. Navržené dispoziční řešení předpokládalo, že počet lůžek na stávajícím JIP ARO zůstane zachován. Rozšíří se kapacita JIP chirurgických provozů o 3 lůžka ve společné hale a jedno lůžko v samostatném boxu ve stávajícím objektu bez zvětšení jeho kubatury. Prostor bude získán přemístěním dospávajícího pokoje k operačním sálům. Zázemí oddělení bude sdíleno s oddělením ARO, každá JIP ale bude muset mít samostatnou čistící místnost a oddělenou úklidovou místnost. Dále bude navýšena kapacita JIP pro interní lůžka, a to celkem o 3 lůžka – 2 ve společné hale a 1 bude jako samostatný box. Ve společném zázemí JIP ARO a interní JIP musí být WC pro personál pro muže a ženy – předpokládá se maximální počet 5 mužů a 5 žen v 1 směně. Zázemí JIP pro interní obory se předpokládá drobné změny. Šatnové zázemí bude posíleno na daném podlaží dovybavením prostoru. V rámci interní JIP bude řešeno bezbariérové WC pro pacienty, které bude v případě potřeby sdíleno s pacienty chirurgické JIP. Celá stavba je rozdělena celkem na 3 etapy výstavby. Součástí úprav 0. etapy jsou i „Úpravy pooperačního pokoje“.

Druh zadávacího řízení, předpokládaná hodnota

 • Druh řízení: otevřené řízení
 • Režim veřejné zakázky: nadlimitní
 • Předpokládaná hodnota: 34 809 603 Kč bez DPH

Místo plnění

 • Svitavy

Zadavatel

 • Úřední název: Pardubický kraj
 • IČO: 70892822
 • Poštovní adresa:
  Krajský úřad Pardubického kraje
  Komenského nám. 125
  532 11 Pardubice
  osobní doručování:
  Podatelna krajského úřadu, prostory Czech POINT
  Pardubice, Komenského náměstí 120
 • Název oddělení: Majetek a investice
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: 60050515

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK (https://zakazky.pardubickykraj.cz)

Kontakt

Položky předmětu

Zadávací dokumentace

Vysvětlení, doplnění, změny zadávací dokumentace

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy

Plnění smlouvy na základě veřejné zakázky