Formulář E01 - Opravný interní formulář k veřejné zakázce

Název formuláře Opravný interní formulář k veřejné zakázceZobrazení veřejné zakázky

Název, druh a popis předmětu
Název: NPK, a.s., Svitavská nemocnice - sloučení JIP
Druh veřejné zakázky: Stavební práce
Stručný popis předmětu: Předmětem investiční akce je úprava zázemí a vytvoření JIP pro chirurgické obory s částečným využitím společných prostor. Navržené dispoziční řešení předpokládalo, že počet lůžek na stávajícím JIP ARO zůstane zachován. Rozšíří se kapacita JIP chirurgických provozů o 3 lůžka ve společné hale a jedno lůžko v samostatném boxu ve stávajícím objektu bez zvětšení jeho kubatury. Prostor bude získán přemístěním dospávajícího pokoje k operačním sálům. Zázemí oddělení bude sdíleno s oddělením ARO, každá JIP ale bude muset mít samostatnou čistící místnost a oddělenou úklidovou místnost. Dále bude navýšena kapacita JIP pro interní lůžka, a to celkem o 3 lůžka – 2 ve společné hale a 1 bude jako samostatný box. Ve společném zázemí JIP ARO a interní JIP musí být WC pro personál pro muže a ženy – předpokládá se maximální počet 5 mužů a 5 žen v 1 směně. Zázemí JIP pro interní obory se předpokládá drobné změny. Šatnové zázemí bude posíleno na daném podlaží dovybavením prostoru. V rámci interní JIP bude řešeno bezbariérové WC pro pacienty, které bude v případě potřeby sdíleno s pacienty chirurgické JIP. Celá stavba je rozdělena celkem na 3 etapy výstavby. Součástí úprav 0. etapy jsou i „Úpravy pooperačního pokoje“.
Místo plnění: Svitavy
Adresa kontaktního místa
Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na: prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK (https://zakazky.pardubickykraj.cz)
Kontakt: Smluvní zástupce zadavatele:
Mgr. Ing. Robert Hebký, advokátní kancelář
telefon: +420 777 895 514
advokat@hebky.cz
Hodnota, dokumentace, zadávací řízení
Režim veřejné zakázky: nadlimitní
Druh zadávacího řízení: otevřené řízení
Elektronické podpisy:

Zadávací dokumentace: neomezený a přímý dálkový přístup
Kvalifikační dokumentace: žádná (resp. je součástí zadávací dokumentace)
Způsob zahájení: oznámením do VVZ
Datum předložení nabídky: 10.02.2022 10:00
Datum zahájení: 10.01.2022 16:00
Důvěrné informace:
Informace o zadání zakázky: