Veřejná zakázka: Pořízení dat pro projekt Digitální technická mapa Pardubického kraje

Informace o veřejné zakázce

fáze zadávacího řízení Zadáno
Zakázka byla zadána.
DBID: 3166
Systémové číslo: P21V00000251
Dle zákona: č. 134/2016 Sb.
Evidenční číslo ve VVZ: Z2021-024866
Datum zahájení: 12.07.2021
Nabídku podat do: 17.08.2021 10:00

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: Pořízení dat pro projekt Digitální technická mapa Pardubického kraje
 • Druh veřejné zakázky: Služby

Stručný popis předmětu:
Zhotovení dat pro naplnění datového obsahu DTM. Jedná se o data základní prostorové situace celého Pardubického kraje, dopravní infrastruktury a technické infrastruktury v majetku Pardubického kraje. Zdrojem dat budou jednak dosavadní existující data odpovídající kvality, která je nutno převést do jednotné datové struktury tzv. Jednotného výměnného formátu JVF (tzv. konsolidace dat). Dalším zdrojem dat budou nově pořízené mapové podklady v podobě leteckých měřických snímků, dále data z mobilního mapování a data z geodetických měření odpovídající přesnosti.

Druh zadávacího řízení, předpokládaná hodnota

 • Druh řízení: otevřené řízení
 • Režim veřejné zakázky: nadlimitní
 • Předpokládaná hodnota: 163 475 000 Kč bez DPH

Místo plnění

 • Pardubický kraj

Zadavatel

 • Úřední název: Pardubický kraj
 • IČO: 70892822
 • Poštovní adresa:
  Krajský úřad Pardubického kraje
  Komenského nám. 125
  532 11 Pardubice
  osobní doručování:
  Podatelna krajského úřadu, prostory Czech POINT
  Pardubice, Komenského náměstí 120
 • Název oddělení: Kancelář ředitele úřadu
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: 60050515

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK (https://zakazky.pardubickykraj.cz)

Kontakt

Položky předmětu

Zadávací dokumentace

Vysvětlení, doplnění, změny zadávací dokumentace

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy

Plnění smlouvy na základě veřejné zakázky