Přijatá zpráva - vysvětlení, doplnění, změna dokumentace

Zadávací řízení Pořízení dat pro projekt Digitální technická mapa Pardubického kraje
Odesílatel Pavel Menšl
Organizace odesílatele Pardubický kraj [IČO: 70892822]
Příjemce Všichni (včetně veřejnosti)
Datum 13.08.2021 09:27:05
Předmět Vysvětlení 3

Zadavatel doplňuje kód banky k účtu pro poskytnutí jistoty dle čl. 10 zadávací dokumentace: 0100, Komerční banka, a.s. Zadavatel nepovažuje za nutné prodloužení lhůty pro podání nabídek, a to vzhledem k dosažitelnosti údaje i bez tohoto vysvětlení.