Přijatá zpráva - vysvětlení, doplnění, změna dokumentace

Zadávací řízení Pořízení dat pro projekt Digitální technická mapa Pardubického kraje
Odesílatel Pavel Menšl
Organizace odesílatele Pardubický kraj [IČO: 70892822]
Příjemce Všichni (včetně veřejnosti)
Datum 28.07.2021 15:21:01
Předmět Vysvětlení / Doplnění / Změna zadávací dokumentace

Zadavatel uveřejňuje nepodstatnou část zadávací dokumentace a přiměřeně prodlužuje lhůtu pro podání nabídek.


Přílohy
- Vysvetleni_1.pdf (127.94 KB)
- Priloha02_Dokumentace_transformace_a_konsoliadace.zip (6.55 MB)
- Priloha03_Analyza_rozsireni_DM.zip (312.04 KB)