Formulář E01 - Opravný interní formulář k veřejné zakázce

Název formuláře Opravný interní formulář k veřejné zakázceZobrazení veřejné zakázky

Název, druh a popis předmětu
Název: Pořízení dat pro projekt Digitální technická mapa Pardubického kraje
Druh veřejné zakázky: Služby
Stručný popis předmětu: Zhotovení dat pro naplnění datového obsahu DTM. Jedná se o data základní prostorové situace celého Pardubického kraje, dopravní infrastruktury a technické infrastruktury v majetku Pardubického kraje. Zdrojem dat budou jednak dosavadní existující data odpovídající kvality, která je nutno převést do jednotné datové struktury tzv. Jednotného výměnného formátu JVF (tzv. konsolidace dat). Dalším zdrojem dat budou nově pořízené mapové podklady v podobě leteckých měřických snímků, dále data z mobilního mapování a data z geodetických měření odpovídající přesnosti.
Adresa kontaktního místa
Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na: prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK (https://zakazky.pardubickykraj.cz)
Kontakt: Pavel Menšl
e-mail: pavel.mensl@pardubickykraj.cz
tel: 466 026 282/605 551 501
Hodnota, dokumentace, zadávací řízení
Režim veřejné zakázky: nadlimitní
Druh zadávacího řízení: otevřené řízení
Elektronické podpisy:

Zadávací dokumentace: neomezený a přímý dálkový přístup
Kvalifikační dokumentace: žádná (resp. je součástí zadávací dokumentace)
Způsob zahájení: oznámením do VVZ
Datum předložení nabídky: 17.08.2021 10:00
Datum zahájení: 12.07.2021 14:21
Důvěrné informace:
Informace o zadání zakázky: