Veřejná zakázka: Modernizace silnice II/366 Pohledy (včetně průtahu obcí) - Křenov křižovatka s II/368, I., II. a III.etapa

Informace o veřejné zakázce

fáze zadávacího řízení Příjem nabídek
Dodavatelé mohou podávat nabídky (dle druhu zadávacího řízení všichni, nebo pouze vyzvaní).
DBID: 2893
Systémové číslo: P20V00000640
Evidenční číslo zadavatele: SpKrÚ 22619/2016
Dle zákona: č. 134/2016 Sb.
Evidenční číslo ve VVZ: Z2021-000610
Datum zahájení: 06.01.2021
Nabídku podat do: 16.02.2021 12:00

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: Modernizace silnice II/366 Pohledy (včetně průtahu obcí) - Křenov křižovatka s II/368, I., II. a III.etapa
 • Druh veřejné zakázky: Stavební práce

Stručný popis předmětu:
Předmětem veřejné zakázky je úsek silnice II/366 v délce 6,892 km. Modernizace spočívá ve výměně konstrukčních a asfaltobetonových vrstev vozovky v šířkovém uspořádání min. 6m v obrusné vrstvě vozovky s rozšířením ve směrových obloucích, s obnovou a doplněním odvodňovacího systému komunikace. V extravilánu a intravilánu obcí bude vozovka modernizována na základě provedených průzkumných a diagnostických prací s upnutím vozovky mezi silniční obruby či nezpevněnou krajnici V rámci zvýšení bezpečnosti a zklidnění silniční dopravy v intravilánu obce Křenov bude navržena modernizace (prostorové uspořádání) křižovatky silnic II/366, II/368 a III/3667, dále budou zřízeny dopravně-bezpečnostní prvky (ochranné a směrové ostrůvky, přechody pro chodce a místa pro přecházení). Autobusové zálivy a zastávky budou modernizovány v souladu s požadavky dopravní obslužnosti.

Druh zadávacího řízení, předpokládaná hodnota

 • Druh řízení: otevřené řízení
 • Režim veřejné zakázky: nadlimitní
 • Předpokládaná hodnota: 324 429 760 Kč bez DPH

Místo plnění

 • Svitavy

Zadavatel

 • Úřední název: Pardubický kraj
 • IČO: 70892822
 • Poštovní adresa:
  Krajský úřad Pardubického kraje
  Komenského nám. 125
  532 11 Pardubice
  osobní doručování:
  Podatelna krajského úřadu, prostory Czech POINT
  Pardubice, Komenského náměstí 120
 • Název oddělení: Majetek a investice
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: 60050515

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK (https://zakazky.pardubickykraj.cz)

Kontakt

Položky předmětu

Zadávací dokumentace

Vysvětlení, doplnění, změny zadávací dokumentace

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy