Veřejná zakázka: Zhotovení projektové dokumentace na stavbu ISŠ Moravská Třebová - úprava DM na LDN včetně autorského dozoru projektanta

Informace o veřejné zakázce

fáze zadávacího řízení Zrušeno
Zakázka/soutěž byla zrušena.
DBID: 1888
Systémové číslo: P19V00000129
Datum zahájení: 28.03.2019
Nabídku podat do: 10.04.2019 10:00
Datum zrušení: 13.05.2019

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: Zhotovení projektové dokumentace na stavbu ISŠ Moravská Třebová - úprava DM na LDN včetně autorského dozoru projektanta
 • Druh veřejné zakázky: Služby

Stručný popis předmětu:
Předmětem stavby je úprava budovy DM na LDN. Objekt DM bude do 9/2021 sloužit pro potřeby LDN, poté bude opět využíván jako DM.
Pro potřeby DM je nutné zachovat stávající kapacitu 60 lůžek. Stávající stav objektu vyžaduje pro bezpečné využití kompletní rekonstrukci sociálních zařízení (včetně výměny dožilých odpadů a rozvodů), elektroinstalace (silnoproud i slaboproud, včetně osvětlení). Při zpracování PD je nutné posoudit stav otopné soustavy. Stávající kapacita ohřevu vody je v objemu 400 litrů a slouží i pro školní jídelnu. V případě plného obsazení DM bude tato kapacita nedostatečná. Při případných úpravách dispozičního řešení, je nutné zachovat takovou velikost pokojů, která v návaznosti na platnou legislativu nesníží výše uvedenou kapacitu. Rovněž úprava soc. zařízení musí být provedena s ohledem na platné normy pro zařízení určené k ubytování žáků a studentů (např. musí být zachovány správné počty zařizovacích předmětů pro výše uvedenou kapacitu pro obě pohlaví). Pro fungování DM je rovněž nutné mít v objektu prostor kuchyňky (počty kuchyněk je nutné řešit ve vazbě na požadovanou kapacitu) a společenskou místnost. Pro budoucí využití DM je nutné zachovat zázemí pro vychovatele. V dožilém stavu je rovněž plochá střecha objektu s lepenkovou krytinou z roku 1983. Je nutné posoudit její stav, aby nedošlo k zatékání do objektu.

Pro potřeby LDN je mimo výše uvedené požadavky nutná přístavba schodiště a výtahu z jižní strany (vznikne nový komunikační uzel – vstup do objektu, schodiště a lůžkový výtah), zrušením služebního bytu dojde k využití prostoru pro zázemí navrhovaných provozů a dále drobné stavební úpravy v dispozičním řešení.
První nadzemní podlaží objektu slouží z větší části jako školní kuchyně a jídelna se zázemím a zůstane beze změn. Druhé a třetí nadzemní podlaží bude upraveno pro potřeby lůžkového oddělení. Stavební úpravy se budou týkat dveřních otvorů, nášlapných vrstev podlah, doplnění umyvadel do lůžkových pokojů, kompletní rekonstrukce WC a sprch. Nově vznikne prostor pro asistovanou očistu pacientů, místnost pro dekontaminaci a čištění, denní místnost zaměstnanců s čajovou kuchyňkou a čajová kuchyňka pacientů umístěná v návaznosti na jídelnu pacientů. Ze stávajících pokojů vznikne pracovna sester, pracovna staniční sestry (2.NP) a pracovna lékaře (3.NP). V druhém nadzemním podlaží v místnosti nad spojovacím krčkem bude umístěn sklad vozíků, chodítek a dalšího materiálu.
V objektu vznikne pro potřeby LDN celkem 18 dvoulůžkových pokojů (kapacita 36 lůžek LDN).
Podkladem pro vypracování projektové dokumentace je investiční záměr „ISŠ Moravská Třebová - úprava DM na LDN“ a studie stavby zpracovaná společností Atelier PENTA v.o.s., se sídlem Mrštíkova 1166/12, Jihlava, IČ 47916621, z února 2019.
Předmětem plnění je i výkon autorského dozoru po dobu stavby.

Postup zadání, předpokládaná hodnota

 • Postup: VZMR s uveřejněním výzvy
 • Režim veřejné zakázky: VZ malého rozsahu
 • Předpokládaná hodnota: 1 500 000 Kč bez DPH

Zadavatel

 • Úřední název: Pardubický kraj
 • IČO: 70892822
 • Poštovní adresa:
  Krajský úřad Pardubického kraje
  Komenského nám. 125
  532 11 Pardubice
  osobní doručování:
  Podatelna krajského úřadu, prostory Czech POINT
  Pardubice, Komenského náměstí 120
 • Název oddělení: Majetek a investice
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: 60050515

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK (https://zakazky.pardubickykraj.cz)

Kontakt

Položky předmětu

Zadávací dokumentace

Vysvětlení, doplnění, změny zadávací dokumentace

Ostatní zprávy k zakázce

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy

Seznam účastníků