Veřejná zakázka: Zhotovení projektové dokumentace včetně autorského dozoru projektanta na stavbu NPK, a.s., Pardubická nemocnice, parkovací dům I.

Informace o veřejné zakázce

fáze zadávacího řízení Zadáno
Zakázka byla zadána.
DBID: 1655
Systémové číslo: P18V00000269
Dle zákona: č. 134/2016 Sb.
Datum zahájení: 14.09.2018
Nabídku podat do: 03.10.2018 10:00

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: Zhotovení projektové dokumentace včetně autorského dozoru projektanta na stavbu NPK, a.s., Pardubická nemocnice, parkovací dům I.
 • Druh veřejné zakázky: Služby

Stručný popis předmětu:
Předmětem veřejné zakázky je zpracování projektové dokumentace stavby NPK, a.s., Pardubická nemocnice, parkovací dům I. ve stupních společné DÚR a DSP a následně DPS. Jedná se o výstavbu parkovacího domu v severozápadní části areálu, na místě současného bezplatného parkoviště - parkovací dům o celkové kapacitě cca 585 míst (z toho 38 ZTP). Parkovací stání jsou navržena jako kolmá (základní šířka 2,5 m, základní délka 5 m) a splňují požadavky normy ČSN 73 6056 Odstavné a parkovací plochy silničních vozidel. Šířka uliček je 5 m (včetně pěšího koridoru, pokud je vyznačen). Jedná se o formu „lehkého“ parkovacího domu (stavebnicový systém), který funguje jako přehledný funkční a bezpečný parkovací dům s minimem sloupů a překážek o 6 podlažích + střecha.

Druh zadávacího řízení, předpokládaná hodnota

 • Druh řízení: zjednodušené podlimitní řízení
 • Režim veřejné zakázky: podlimitní
 • Předpokládaná hodnota: 4 000 000 Kč bez DPH

Zadavatel

 • Úřední název: Pardubický kraj
 • IČO: 70892822
 • Poštovní adresa:
  Krajský úřad Pardubického kraje
  Komenského nám. 125
  532 11 Pardubice
  osobní doručování:
  Podatelna krajského úřadu, prostory Czech POINT
  Pardubice, Komenského náměstí 120
 • Název oddělení: Majetek a investice
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: 60050515

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
Krajský úřad Pardubického kraje
Komenského nám. 125
532 11 Pardubice
osobní doručování:
Podatelna krajského úřadu, prostory Czech POINT
Pardubice, Komenského náměstí 120

Kontakt

Položky předmětu

Zadávací dokumentace

Vysvětlení, doplnění, změny zadávací dokumentace

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy

Plnění smlouvy na základě veřejné zakázky