Veřejná zakázka: Odborný léčebný ústav Jevíčko, dřevěné lehárny pavilonů S a N

Informace o veřejné zakázce

fáze zadávacího řízení Zrušeno
Zakázka/soutěž byla zrušena.
DBID: 1183
Systémové číslo: P17V00000055
Evidenční číslo zadavatele: SpKrÚ 62160/2016
Dle zákona: č. 134/2016 Sb.
Evidenční číslo ve VVZ: Z2020-025117
Datum zahájení: 13.04.2017
Nabídku podat do: 05.05.2017 10:00

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: Odborný léčebný ústav Jevíčko, dřevěné lehárny pavilonů S a N
 • Druh veřejné zakázky: Stavební práce

Stručný popis předmětu:
Předmětem realizace stavby je obnova leháren pavilonu S a N, které jsou součástí Odborného léčebného ústavu v Jevíčku. Pavilony byly postaveny v letech 1913-1916 ve stylu vídeňské secesní moderny s prvky neoklasicismu. V roce 2016 byl soubor budov celého sanatoria prohlášen nemovitou kulturní památkou. Jedná se o projekt záchrany kulturní památky, který je částečně financován z Programu záchrany architektonického dědictví 2017. Obnova leháren je rozdělena na 3 části a realizace naplánována do let 2017-2019. Předmětem této zakázky je celková rekonstrukce leháren S i N.
Rekonstrukce pavilon S spočívá v kompletní obnově všech částí dřevěné konstrukce včetně dřevěných výplní skeletu, výplní otvorů, nátěrů. Dále se jedná o obnovu klempířských a zámečnických konstrukcí, také elektroinstalace a hromosvodu. Součástí prací je i statické zajištění havarijních konstrukčních prvků. V pavilonu N je navržena výměna klempířských prvků, nová elektroinstalace a nátěr celé dřevěné konstrukce.
Stávající dispoziční řešení, vzhled (včetně ozdobných prvků) a výška zůstanou zachovány. Pro bezbariérový přístup budou v pavilonu S ve 2. a 3.NP umístěny mobilní dřevěné vyrovnávací rampy.
Realizací projektu dojde k opravě leháren, které slouží pacientům s pneumologickým onemocněním či TBC.
CPV 45215100-8
CPV 45212350-4

Druh zadávacího řízení, předpokládaná hodnota

 • Druh řízení: zjednodušené podlimitní řízení
 • Režim veřejné zakázky: podlimitní
 • Předpokládaná hodnota: 13 671 773 Kč bez DPH

Zadavatel

 • Úřední název: Pardubický kraj
 • IČO: 70892822
 • Poštovní adresa:
  Krajský úřad Pardubického kraje
  Komenského nám. 125
  532 11 Pardubice
  osobní doručování:
  Podatelna krajského úřadu, prostory Czech POINT
  Pardubice, Komenského náměstí 120
 • Název oddělení: Majetek a investice
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: 60050515

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
Krajský úřad Pardubického kraje
Komenského nám. 125
532 11 Pardubice
osobní doručování:
Podatelna krajského úřadu, prostory Czech POINT
Pardubice, Komenského náměstí 120

Kontakt

Položky předmětu

Zadávací dokumentace

Vysvětlení, doplnění, změny zadávací dokumentace

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy

Seznam účastníků