Přehled veřejných zakázek

Název
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení * Lhůta pro nabídky / žádosti
Evaluace projektu Rozvoj sociálních služeb v Pardubickém kraji a nastavení kritérií hodnocení efektivity projektem podpořených služeb
VZ malého rozsahu Vyhodnoceno 26.01.2017 20.02.2017 10:00
Nákup osobních automobilů
podlimitní Zadáno 23.01.2017 10.02.2017 10:30
Zpracování projektové dokumentace vnitřního vybavení a expozice k projektu "Zámek Pardubice" a výkon autorského dozoru
podlimitní Zadáno 23.01.2017 10.02.2017 10:00
Realizace úspor energie - VOŠ stavební a SŠ stavební Vysoké Mýto, tělocvična
podlimitní Zadáno 02.01.2017 30.01.2017 13:00
Zpracování projektové dokumentace na stavbu SŠ uměleckoprůmyslová Ústí nad Orlicí – areál Perla, včetně výkonu autorského dozoru projektanta
VZ malého rozsahu Zadáno 16.11.2016 02.12.2016 09:00
Zpracování projektové dokumentace na stavbu ISŠ Moravská Třebová - Centrum odborné přípravy řemesel, včetně výkonu autorského dozoru projektanta
VZ malého rozsahu Zadáno 16.11.2016 02.12.2016 10:00
Gymnázium, Pardubice, Mozartova – rekonstrukce kuchyňského provozu
podlimitní Zadáno 15.11.2016 05.12.2016 10:00
Zpracování projektové dokumentace na stavbu SŠ obchodu, řemesel a služeb Žamberk - rekonstrukce a vybavení odborných učeben a dílen, včetně výkonu autorského dozoru projektanta
VZ malého rozsahu Zadáno 14.11.2016 01.12.2016 09:00
Gymnázium Pardubice, Mozartova - dodávka gastrotechniky
nadlimitní Zadáno 14.11.2016 02.01.2017 10:00
Dodávka přenosných počítačů
podlimitní Zadáno 10.11.2016 30.11.2016 10:00
Zajištění služby koordinátora environmentální výchovy, vzdělávání a osvěty v Pardubickém kraji v letech 2017 a 2018 II
VZ malého rozsahu Zadáno 13.10.2016 25.10.2016 10:00
Výměna klimatizačních jednotek budovy Krajského úřadu Pardubického kraje
podlimitní Zadáno 13.10.2016 02.11.2016 10:00
Domov u fontány Přelouč - modernizace 3. a 4. NP křídla A
podlimitní Zadáno 28.09.2016 21.10.2016 10:00
Léčebna dlouhodobě nemocných Rybitví - rekonstrukce elektroinstalace, dodatečné stavební práce
podlimitní Zadáno 06.09.2016 12.09.2016 10:00
VOŠ a SŠ technická Česká Třebová - výstavba tělocvičny, dodatečné stavební práce č. 2
podlimitní Zadáno 30.08.2016 09.09.2016 00:00
* Počátek běhu lhůt pro VZ zahájené před 1.10.2016