Přehled veřejných zakázek

Název
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení * Lhůta pro nabídky / žádosti
Modernizace silnice II/343 Vršov – Trhová Kamenice
nadlimitní Zadáno 03.06.2019 08.07.2019 12:00
Dodávka léků a infúzních roztoků
VZ malého rozsahu Zadáno 30.05.2019 14.06.2019 09:00
Rozšíření přístupových práv a provedení změn v systému pro řízení a správu ICT procesů v Nemocnici Pardubického kraje, a.s. - 2. kolo
VZ malého rozsahu Vyhodnoceno 29.05.2019 13.06.2019 10:00
Technický dozor investora vč. BOZP na stavbu „Pardubice, Dům hudby – modernizace společenské části“
VZ malého rozsahu Zadáno 22.05.2019 04.06.2019 10:00
Zhotovení projektové dokumentace stavby „Rozvojový plán pracoviště Litomyšlská nemocnice“
podlimitní Zadáno 16.05.2019 21.06.2019 10:00
Odvoz a likvidace nebezpečného odpadu katalogové číslo 180102
nadlimitní Hodnocení 14.05.2019 17.06.2019 10:00
Odvoz a likvidace nebezpečného odpadu z Pardubické nemocnice
nadlimitní Hodnocení 14.05.2019 17.06.2019 10:00
Dodávka PET/CT systému
nadlimitní Zadáno 14.05.2019 24.06.2019 10:00
Oprava střechy objektu čp. 25 A. Studánka
VZ malého rozsahu Hodnocení 14.05.2019 31.05.2019 13:00
Dodávka endoskopů
podlimitní Vyhodnoceno 14.05.2019 30.05.2019 11:00
OA Svitavy - rekonstrukce podlahy
VZ malého rozsahu Zadáno 14.05.2019 28.05.2019 10:00
Realizace úspor energie - SŠ zahradnická a technická Litomyšl, historická budova B, podruhé
podlimitní Zadáno 13.05.2019 17.06.2019 10:00
Zhotovení projektové dokumentace na stavbu „ISŠ Moravská Třebová - úprava DM“ včetně autorského dozoru projektanta
VZ malého rozsahu Zadáno 13.05.2019 24.05.2019 10:00
eHealth – Elektronizace zdravotnické dokumentace a navazující služby
nadlimitní Zadáno 13.05.2019 20.08.2019 10:00
Vzdělávání pracovníků krajského úřadu a sociálních pracovníků obcí II
VZ malého rozsahu Zadáno 10.05.2019 21.05.2019 10:00
* Počátek běhu lhůt pro VZ zahájené před 1.10.2016