Přehled veřejných zakázek

Název
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení * Lhůta pro nabídky / žádosti
Léčivý přípravek ATC S01LA04 – léčiva s účinnou látkou RANIBIZUMAB
nadlimitní Hodnocení 09.05.2019 11.06.2019 10:00
Systém pro centrální správu a zabezpečení rozlehlé počítačové sítě v Nemocnici Pardubického kraje, a.s.
podlimitní Hodnocení 08.05.2019 31.05.2019 10:00
Kanyly endotracheální a tracheostomické 1
VZ malého rozsahu Zadáno 06.05.2019 06.06.2019 10:00
UZ sonda pro kardiologii Pardubické nemocnice
VZ malého rozsahu Hodnocení 05.05.2019 22.05.2019 12:00
UZ sonda pro kardiologii Svitavské nemocnice
VZ malého rozsahu Vyhodnoceno 05.05.2019 22.05.2019 12:00
Dodávka velkokapacitní centrifugy
VZ malého rozsahu Hodnocení 04.05.2019 22.05.2019 11:00
Laminární boxy pro OKM Orlickoústecké a IDG Litomyšlské nemocnice
VZ malého rozsahu Hodnocení 04.05.2019 21.05.2019 12:00
SŠ chovu koní a jezdectví Kladruby nad Labem - rekonstrukce odborné učebny
VZ malého rozsahu Zadáno 03.05.2019 20.05.2019 10:00
SPŠ potravinářství a služeb Pardubice - oprava střechy
VZ malého rozsahu Zadáno 30.04.2019 15.05.2019 10:00
SOŠ a SOU Lanškroun - úprava podhledu ve sportovní hale a osvětlení haly
VZ malého rozsahu Zadáno 30.04.2019 15.05.2019 13:00
Realizace úspor energie – OLÚ Jevíčko, pavilon S + koridor
podlimitní Zrušeno 29.04.2019 27.05.2019 11:00
Výběr příkazníka na zajištění majetkoprávní přípravy pro realizaci dopravních staveb Pardubického kraje
VZ malého rozsahu Zadáno 29.04.2019 14.05.2019 10:00
Porodní lůžka pro gynekologicko-porodnické oddělení Orlickoústecké, Chrudimské a Svitavské nemocnice
VZ malého rozsahu Hodnocení 27.04.2019 13.05.2019 10:00
Modernizace silnice II/371 Rozstání – Městečko Trnávka
podlimitní Zadáno 25.04.2019 28.05.2019 08:00
Traktor s příslušenstvím
VZ malého rozsahu Zadáno 17.04.2019 30.04.2019 11:00
* Počátek běhu lhůt pro VZ zahájené před 1.10.2016