Přehled veřejných zakázek

Název
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení * Lhůta pro nabídky / žádosti
Zpracování projektové dokumentace na stavbu " Zámek Pardubice – vybudování reprezentativního sálu a foyer se zázemím pro společenský trakt zámeckého paláce" včetně výkonu autorského dozoru projektanta
nadlimitní Příjem nabídek 03.12.2020 01.02.2021 10:00
Zpracování projektové dokumentace na stavbu "Zámek Pardubice - vybudování návštěvnického centra a stálých expozic" včetně výkonu autorského dozoru projektanta
nadlimitní Příjem nabídek 03.12.2020 02.02.2021 10:00
Instrumentárium – znovuvyhlášení části 6, části 9, části 10
nadlimitní Hodnocení 03.12.2020 15.01.2021 10:00
Dodávka nemocničních lůžek, rehabilitačních a vyšetřovacích stolů – znovuvyhlášení části 5
nadlimitní Hodnocení 02.12.2020 07.01.2021 10:00
Léčivý přípravek ATC J01CR05 – léčiva s účinnou látkou SODNÁ SŮL PIPERACILINU (PIPERACILLINUM NATRICUM), SODNÁ SŮL TAZOBAKTAMU (TAZOBACTAMUM NATRICUM)
podlimitní Hodnocení 01.12.2020 05.01.2021 10:00
Kombinovaný intrakorporální litotriptor
VZ malého rozsahu Zadáno 30.11.2020 10.12.2020 10:00
NPK, a.s. - Tabletový systém pro Pardubickou a Chrudimskou nemocnici
nadlimitní Příjem nabídek 26.11.2020 21.01.2021 10:00
Pronájem nebytových prostor pro centrální spisovnu společnosti Nemocnice Pardubického kraje a.s.
podlimitní Hodnocení 26.11.2020 14.12.2020 10:00
Pardubice - Ohrazenice, objekt č.3, konzervátorské pracoviště
VZ malého rozsahu Vyhodnoceno 24.11.2020 10.12.2020 10:00
Technologie stravovacího provozu - 2. kolo
nadlimitní Hodnocení 18.11.2020 05.01.2021 10:00
Modernizace mostu ev. č. 333 - 003 Přelouč
nadlimitní Hodnocení 17.11.2020 05.01.2021 12:00
Léčivý přípravek ATC M03AX01 - léčiva s účinnou látkou BOTULOTOXIN TYP A (TOXINUM BOTULINICUM TYPUS A)
podlimitní Hodnocení 13.11.2020 03.12.2020 10:00
Dodávka EEG
VZ malého rozsahu Hodnocení 13.11.2020 27.11.2020 10:00
Zámek Pardubice – audiovizuální technika a interaktivní prezentace
VZ malého rozsahu Hodnocení 09.11.2020 10.12.2020 10:00
Externí hodnocení kvality pro zdravotnické laboratoře společnosti Nemocnice Pardubického kraje, a.s.
VZ malého rozsahu Zadáno 03.11.2020 13.11.2020 10:00
* Počátek běhu lhůt pro VZ zahájené před 1.10.2016