Přehled veřejných zakázek

Název
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení * Lhůta pro nabídky / žádosti
Léčivý přípravek ATC skupiny C02CA06 léčiva s účinnou látkou urapidil
VZ malého rozsahu Hodnocení 31.05.2022 28.06.2022 10:00
Léčivý přípravek ATC skupiny J05AB01 léčiva s účinnou látkou aciclovir
VZ malého rozsahu Hodnocení 31.05.2022 28.06.2022 10:00
Léčivý přípravek ATC skupiny V08AB02 s účinnou látkou Johexol
podlimitní Hodnocení 31.05.2022 17.06.2022 10:00
Léčivý přípravek ATC skupiny J01DC02 léčiva s účinnou látkou Cefuroxim
VZ malého rozsahu Hodnocení 31.05.2022 24.06.2022 10:00
Echokardiografický přístroj
nadlimitní Zadáno 30.05.2022 01.07.2022 10:00
RDS 2.0–Komunikační systém ISKO
nadlimitní Hodnocení 30.05.2022 12.07.2022 10:00
SPECT/CT přístroj
nadlimitní Hodnocení 29.05.2022 10.08.2022 10:00
Dodávka přístrojů pro fyzikální medicínu a rehabilitaci - elektroultrazvukový přístroj typ I.
nadlimitní Zadáno 28.05.2022 29.06.2022 10:00
Léčivý přípravek ATC skupiny A02BC01 s účinnou látkou omeprazol
VZ malého rozsahu Zadáno 26.05.2022 08.06.2022 10:00
Léčivý přípravek ATC skupiny J01XD01 s účinnou látkou metronidazol
VZ malého rozsahu Zadáno 26.05.2022 08.06.2022 10:00
Transformace služeb pro osoby se zdravotním postižením – vzdělávání v oblasti psychiatrického minima
VZ malého rozsahu Zadáno 25.05.2022 06.06.2022 10:00
Protipožární dveře na DM
VZ malého rozsahu Zadáno 24.05.2022 06.06.2022 00:00
Zpracování projektové dokumentace na stavbu "Technické muzeum Pardubického kraje, 2. etapa" včetně výkonu autorského dozoru projektanta
nadlimitní Hodnocení 23.05.2022 01.07.2022 10:00
Dodávka tromboelastometru, opětovné znovuvyhlášení
nadlimitní Hodnocení 22.05.2022 18.07.2022 10:00
Technický dozor investora při realizaci stavby "Modernizace mostu ev. č. 360-014 Řetůvka"
VZ malého rozsahu Zadáno 20.05.2022 03.06.2022 12:00
* Počátek běhu lhůt pro VZ zahájené před 1.10.2016
‹‹  1 2 3 4 5 6 7 8 9 20 30 40 50  ››