Přehled veřejných zakázek

Název
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení * Lhůta pro nabídky / žádosti
Dodávka injekčních stříkaček a jehel
podlimitní Hodnocení 24.05.2021 18.06.2021 10:00
Infuzní a transfuzní sety
podlimitní Hodnocení 24.05.2021 24.06.2021 10:00
Odvoz a likvidace nebezpečného odpadu katalogové číslo 180102 - znovuvyhlášení
nadlimitní Hodnocení 16.05.2021 16.06.2021 10:00
Stavební úpravy jízdárny a zázemí
VZ malého rozsahu Vyhodnoceno 13.05.2021 10.06.2021 10:00
Léčivý přípravek ATC skupiny C10AX13 s účinnou látkou EVOLOKUMAB
podlimitní Hodnocení 09.05.2021 25.05.2021 12:00
Léčivý přípravek ATC skupiny L04AA27 s účinnou látkou FINGOLIMOD HYDROCHLORID
nadlimitní Hodnocení 09.05.2021 25.06.2021 12:00
Zámek Pardubice - dodávka atypických figurín
podlimitní Vyhodnoceno 06.05.2021 26.05.2021 10:00
Zámek Pardubice – expozice numizmatiky, dodávka atypické vitríny
podlimitní Zadáno 04.05.2021 24.05.2021 14:00
Chlazení centrálních operačních sálů
VZ malého rozsahu Zadáno 02.05.2021 25.05.2021 10:00
Zhotovení dokumentace pro územní rozhodnutí na stavbu Modernizace silnice II/305 Štěnec - křiž. I/17
nadlimitní Hodnocení 29.04.2021 08.06.2021 10:30
Zhotovení dokumentace pro územní rozhodnutí na stavbu Modernizace silnice II/311 Horní Čermná - Mistrovice
nadlimitní Hodnocení 29.04.2021 03.06.2021 11:00
Zhotovení dokumentace pro územní rozhodnutí na stavbu Modernizace silnice II/312 Červený Potok - hr.kraje
nadlimitní Hodnocení 29.04.2021 03.06.2021 11:30
Zhotovení dokumentace pro územní rozhodnutí na stavbu Modernizace silnice II/315 Týnišťko - Choceň
nadlimitní Hodnocení 29.04.2021 01.06.2021 12:00
Zhotovení dokumentace pro územní rozhodnutí na stavbu Modernizace silnice II/323 Břehy - Pravy (hranice kraje)
nadlimitní Hodnocení 29.04.2021 17.06.2021 12:30
Zhotovení dokumentace pro územní rozhodnutí na stavbu Modernizace silnice II/340 Hrbokov - křiž. II/337, Seč (Veselka)
nadlimitní Hodnocení 29.04.2021 03.06.2021 13:00
* Počátek běhu lhůt pro VZ zahájené před 1.10.2016