Přehled veřejných zakázek

Název
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení * Lhůta pro nabídky / žádosti
Léčivý přípravek ATC B01AF02 - léčiva s účinnou látkou APIXABANUM
nadlimitní Příjem nabídek 29.09.2020 30.10.2020 10:00
Sítnicový laser pro oční oddělení
nadlimitní Příjem nabídek 29.09.2020 09.11.2020 10:00
Pasport cyklostezek a cyklotras Pardubického kraje
VZ malého rozsahu Hodnocení 25.09.2020 19.10.2020 10:00
Modernizace mostu ev.č. 360-016 Němčice
nadlimitní Příjem nabídek 24.09.2020 16.11.2020 12:00
NPK, a.s. - provedení stavebních úprav pro instalaci zdravotnických technologií dodávaných v rámci IROP do Litomyšlské a Svitavské nemocnice
podlimitní Hodnocení 23.09.2020 13.10.2020 10:00
Laboratorní linka
nadlimitní Příjem nabídek 22.09.2020 23.10.2020 10:00
Rodinné pasy Pardubického kraje v letech 2021 – 2022
VZ malého rozsahu Vyhodnoceno 22.09.2020 06.10.2020 10:00
Dodávka nemocničních lůžek, rehabilitačních a vyšetřovacích stolů - znovuvyhlášení
nadlimitní Příjem nabídek 21.09.2020 22.10.2020 10:00
Přístroje a nástroje pro operační sály
nadlimitní Příjem nabídek 21.09.2020 27.11.2020 10:00
Hmotnostní spektrometr
nadlimitní Příjem nabídek 21.09.2020 22.10.2020 10:00
RTG přístroj s C ramenem
nadlimitní Příjem nabídek 21.09.2020 11.11.2020 10:00
Monitoring síťového provozu v počítačové síti NPK
nadlimitní Příjem nabídek 21.09.2020 02.11.2020 10:00
Dodávka bronchoskopů pro Pardubickou nemocnici
nadlimitní Hodnocení 18.09.2020 19.10.2020 10:00
Dodávka diagnostických popisovacích stanic
nadlimitní Příjem nabídek 11.09.2020 21.10.2020 10:00
NPK, a.s. - Rekonstrukce výtahu v budově č. 4 - kardiologie v Pardubické nemocnici
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 11.09.2020 21.10.2020 10:00
* Počátek běhu lhůt pro VZ zahájené před 1.10.2016