Přehled veřejných zakázek

Název
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení * Lhůta pro nabídky / žádosti
Rozšíření datových úložišť technologického centra Pardubického kraje
nadlimitní Zadáno 16.09.2014 05.11.2014 10:00
Sportovní gymnázium, Pardubice – SO 02 rekonstrukce sociálního zařízení tělocvičny
VZ malého rozsahu Zadáno 10.09.2014 23.09.2014 10:00
Regionální datová síť Pardubického kraje
nadlimitní Zadáno 03.09.2014 10.11.2014 10:00
Poskytování užívacích práv („licencí“) k programovým produktům společnosti Microsoft Corporation v rámci licenčního programu Microsoft Enterprise Agreement včetně souvisejících služeb
podlimitní Zadáno 02.09.2014 25.09.2014 10:00
Průzkum potřeb osob s duševním onemocněním
VZ malého rozsahu Zadáno 22.08.2014 10.09.2014 14:00
Vzdělávání sociálních pracovníků obcí
VZ malého rozsahu Zadáno 08.08.2014 05.09.2014 12:00
Dodávka IT technologie pro Speciální výslechové místnosti v Pardubickém kraji II.
VZ malého rozsahu Zadáno 02.08.2014 01.09.2014 14:00
Interiér a mobiliář pro Speciální výslechové místnosti v Pardubickém kraji II.
VZ malého rozsahu Zadáno 02.08.2014 01.09.2014 14:00
Dodávka elektřiny v rámci sdružených služeb dodávek elektřiny pro organizace zřizované a zakládané Pardubickým krajem a Krajským úřadem Pardubického kraje na období od 1. 1. 1015 do 31. 12. 2015
nadlimitní Zadáno 28.07.2014 28.07.2014 00:00
Dodávka zemního plynu v rámci sdružených služeb dodávek zemního plynu pro organizace zřizované a zakládané Pardubickým krajem a Krajským úřadem Pardubického kraje na období od 1. 1. 1015 do 31. 12. 2015
nadlimitní Zadáno 28.07.2014 28.07.2014 00:00
Oprava střechy budovy B Krajského úřadu Pardubického kraje
VZ malého rozsahu Zadáno 23.07.2014 05.08.2014 09:00
Zajištění podkladů pro vyhlášení evropsky významných lokalit v Pardubickém kraji - 2. etapa – Propagace projektu
VZ malého rozsahu Zadáno 15.07.2014 31.07.2014 12:00
Koncepce rozvoje cyklo a in-line turistiky v Pardubickém kraji
VZ malého rozsahu Zadáno 04.07.2014 21.07.2014 10:00
Rekonstrukce a modernizace stravovacího provozu
VZ malého rozsahu Zadáno 23.06.2014 09.07.2014 13:00
„Rehabilitační ústav Brandýs nad Orlicí – stavební úpravy podkroví“
VZ malého rozsahu Zadáno 20.06.2014 03.07.2014 09:00
* Počátek běhu lhůt pro VZ zahájené před 1.10.2016