Veřejná zakázka: Odvoz a likvidace nebezpečného odpadu z Litomyšlské nemocnice

Informace o veřejné zakázce

fáze zadávacího řízení Zadáno
Zakázka byla zadána.
DBID: 1805
Systémové číslo: P19V00000046
Dle zákona: č. 134/2016 Sb.
Evidenční číslo ve VVZ: Z2019-003523
Datum zahájení: 28.01.2019
Nabídku podat do: 01.03.2019 10:00

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: Odvoz a likvidace nebezpečného odpadu z Litomyšlské nemocnice
 • Druh veřejné zakázky: Služby

Stručný popis předmětu:
Předmětem plnění veřejné zakázky je zajištění odvozu a likvidace nebezpečného odpadu, který vzniká při provádění zdravotnických činností v Litomyšlské nemocnici, po dobu dvou let, a to za podmínek specifikovaných v zadávací dokumentaci.
Odvoz a odstranění nebezpečného odpadu se týká následujících katalogových čísel:
180103 Odpady, na jejichž sběr a odstraňování jsou kladeny zvláštní požadavky s ohledem na prevenci infekce
150110 Obaly obsahující zbytky nebezpečných látek nebo obaly těmito látkami znečištěné
150202 Absorpční činidla, filtrační materiály (včetně olejových filtrů jinak blíže neurčených), čistící tkaniny a oděvy znečištěné nebezpečnými látkami
200132 Jiná nepoužitelná léčiva neuvedená pod číslem 200131
Poskytovatel musí být odborně způsobilá osoba pro nakládání s odpady včetně nebezpečných odpadů. Poskytovatel zajistí nakládku a odvoz odpadu. Přejímka a nakládání s nebezpečným odpadem musí být prováděno ve smyslu zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech, ve znění pozdějších předpisů a v souladu s vyhl. č. 381/2001 Sb. a č. 383/2001 Sb., v platném znění.

Druh zadávacího řízení, předpokládaná hodnota

 • Druh řízení: otevřené řízení
 • Režim veřejné zakázky: nadlimitní
 • Předpokládaná hodnota: 1 727 500 Kč bez DPH

Zadavatel

 • Úřední název: Nemocnice Pardubického kraje, a.s.
 • IČO: 27520536
 • Poštovní adresa:
  Kyjevská 44
  532 03 Pardubice
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: Z2018-033160

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK (https://zakazky.pardubickykraj.cz)

Kontakt

Položky předmětu

Zadávací dokumentace

Vysvětlení, doplnění, změny zadávací dokumentace

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy

Plnění smlouvy na základě veřejné zakázky