Veřejná zakázka: Dodávka přístrojového vybavení – vyvíječ páry pro Svitavskou nemocnici – 2. kolo

Informace o veřejné zakázce

fáze zadávacího řízení Zadáno
Zakázka byla zadána.
DBID: 1826
Systémové číslo: P19V00000067
Dle zákona: č. 134/2016 Sb.
Evidenční číslo ve VVZ: Z2019-004601
Datum zahájení: 05.02.2019
Nabídku podat do: 08.04.2019 10:00

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: Dodávka přístrojového vybavení – vyvíječ páry pro Svitavskou nemocnici – 2. kolo
 • Druh veřejné zakázky: Dodávky

Stručný popis předmětu:
Předmětem veřejné zakázky je nákup přístrojového vybavení - vyvíječe páry pro centrální sterilizaci Svitavské nemocnice včetně příslušenství či technologií do místa plnění, v souladu s ostatními podmínkami zadávací dokumentace a dle technické specifikace uvedené v příloze č. 2 zadávací dokumentace - Podrobnosti předmětu veřejné zakázky (technické podmínky), kde jsou uvedeny podrobné požadavky na technické řešení veřejné zakázky.Jedná se o dodávku nového, nerepasovaného, nepoužitého plně funkčního a kompletního přístrojového vybavení včetně příslušenství či technologií v nejvyšší jakosti poskytované výrobcem a spolu se všemi právy nutnými k jeho řádnému a nerušenému nakládání a užívání kupujícím včetně montáže, instalace, uvedení do plného provozu, instruktáže personálu.Předmět plnění veřejné zakázky dále zahrnuje záruku za jakost. Záruka za jakost spočívá v tom, že dodané přístrojové vybavení, jakož i jeho veškeré části a jednotlivé komponenty včetně příslušenství, budou po celou záruční dobu způsobilé k použití pro obvyklý účel nebo si zachovají obvyklé vlastnosti.Zadavatel požaduje min. záruční lhůtu v délce 36 měsíců. Veškeré požadavky na záruku za jakost jsou uvedeny v příloze č.3 zadávací dokumentace Závazný návrh kupní smlouvy.

Druh zadávacího řízení, předpokládaná hodnota

 • Druh řízení: otevřené řízení
 • Režim veřejné zakázky: nadlimitní
 • Předpokládaná hodnota: 743 801 Kč bez DPH

Zadavatel

 • Úřední název: Nemocnice Pardubického kraje, a.s.
 • IČO: 27520536
 • Poštovní adresa:
  Kyjevská 44
  532 03 Pardubice
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: Z2018-033160

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK (https://zakazky.pardubickykraj.cz)

Kontakt

Položky předmětu

Zadávací dokumentace

Vysvětlení, doplnění, změny zadávací dokumentace

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy

Plnění smlouvy na základě veřejné zakázky