Přehled veřejných zakázek

Název
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení * Lhůta pro nabídky / žádosti
Realizace úspor energie - OU Chroustovice, zámek
podlimitní Zadáno 10.09.2018 10.10.2018 09:00
Dodávka elektřiny v rámci sdružených služeb dodávek elektřiny pro organizace zřizované a zakládané Pardubickým krajem a Krajským úřadem Pardubického kraje na období od 1. 1. 2019 do 31. 12. 2019, NN
nadlimitní Zadáno 06.09.2018 12.09.2018 12:00
Depozitář pro VČM v Pardubicích - dodávka nábytku
podlimitní Zadáno 27.08.2018 17.09.2018 10:00
Zhotovení projektové dokumentace na stavbu „Nemocnice následné péče Moravská Třebová, výstavba nového objektu nemocnice a výjezdové základny ZZS PAK“ včetně autorského dozoru projektanta
nadlimitní Zadáno 27.08.2018 08.10.2018 10:00
Modernizace ekonomického informačního systému
podlimitní Zadáno 27.08.2018 17.09.2018 10:00
SŠ zahradnická a technická Litomyšl - rekonstrukce kotelny a vytápění
podlimitní Zadáno 27.08.2018 14.09.2018 11:00
Zpracování mezd
VZ malého rozsahu Zadáno 21.08.2018 27.08.2018 00:00
Dodávka elektřiny v rámci sdružených služeb dodávek elektřiny pro organizace zřizované a zakládané Pardubickým krajem a Krajským úřadem Pardubického kraje na období od 1. 1. 2019 do 31. 12. 2019, VN
nadlimitní Zadáno 20.08.2018 20.08.2018 12:00
Dodávka zemního plynu v rámci sdružených služeb dodávek zemního plynu pro organizace zřizované a zakládané Pardubickým krajem a Krajským úřadem Pardubického kraje na období od 1. 1. 1019 do 31. 12. 2019
nadlimitní Zadáno 14.08.2018 07.08.2018 12:00
Aktualizace č. 3 Zásad územního rozvoje Pardubického kraje
VZ malého rozsahu Zadáno 06.08.2018 06.09.2018 10:00
„Zámek Pardubice - využití a obnova zámeckých exteriérů a interiérů čp. 1 a čp. 2“
podlimitní Zadáno 03.08.2018 24.09.2018 15:00
Transformace služeb pro osoby se zdravotním postižením – vzdělávání v oblasti zjišťování potřeb klientů
VZ malého rozsahu Zadáno 27.07.2018 15.08.2018 10:00
Transformace služeb pro osoby se zdravotním postižením – vzdělávání v oblasti přístupu k člověku s agresivními projevy chování
VZ malého rozsahu Zadáno 26.07.2018 13.08.2018 10:00
Transformace služeb pro osoby se zdravotním postižením – vzdělávání v oblasti poskytování sociální služby chráněné bydlení se zaměřením na prevenci přenosu ústavních prvků do nově vzniklých služeb
VZ malého rozsahu Zadáno 26.07.2018 13.08.2018 10:00
Realizace úspor energie – Gymnázium Jevíčko, budova školy
podlimitní Zrušeno 13.07.2018 06.08.2018 12:00
* Počátek běhu lhůt pro VZ zahájené před 1.10.2016