Přehled veřejných zakázek

Název
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení * Lhůta pro nabídky / žádosti
Dodávka elektřiny v rámci sdružených služeb dodávek elektřiny pro organizace zřizované a zakládané Pardubickým krajem a Krajským úřadem Pardubického kraje na období od 1. 1. 2019 do 31. 12. 2019, VN
nadlimitní Zadáno 20.08.2018 20.08.2018 12:00
Dodávka zemního plynu v rámci sdružených služeb dodávek zemního plynu pro organizace zřizované a zakládané Pardubickým krajem a Krajským úřadem Pardubického kraje na období od 1. 1. 1019 do 31. 12. 2019
nadlimitní Zadáno 14.08.2018 07.08.2018 12:00
Aktualizace č. 3 Zásad územního rozvoje Pardubického kraje
VZ malého rozsahu Zadáno 06.08.2018 06.09.2018 10:00
„Zámek Pardubice - využití a obnova zámeckých exteriérů a interiérů čp. 1 a čp. 2“
podlimitní Zadáno 03.08.2018 24.09.2018 15:00
Transformace služeb pro osoby se zdravotním postižením – vzdělávání v oblasti zjišťování potřeb klientů
VZ malého rozsahu Zadáno 27.07.2018 15.08.2018 10:00
Transformace služeb pro osoby se zdravotním postižením – vzdělávání v oblasti přístupu k člověku s agresivními projevy chování
VZ malého rozsahu Zadáno 26.07.2018 13.08.2018 10:00
Transformace služeb pro osoby se zdravotním postižením – vzdělávání v oblasti poskytování sociální služby chráněné bydlení se zaměřením na prevenci přenosu ústavních prvků do nově vzniklých služeb
VZ malého rozsahu Zadáno 26.07.2018 13.08.2018 10:00
Realizace úspor energie – Gymnázium Jevíčko, budova školy
podlimitní Zrušeno 13.07.2018 06.08.2018 12:00
NPK, a.s., Pardubická nemocnice, demolice pro výstavbu nové psychiatrie
VZ malého rozsahu Zadáno 11.07.2018 02.08.2018 09:00
Gymnázium Vysoké Mýto - dodávka vybavení pro robotické stavebnice
nadlimitní Zadáno 09.07.2018 14.08.2018 10:00
OA Chrudim - venkovní úpravy pro bezbariérový přístup
VZ malého rozsahu Zadáno 02.07.2018 20.07.2018 10:00
SŠ zemědělská Chrudim - dodávka nábytku
VZ malého rozsahu Zadáno 02.07.2018 23.07.2018 10:00
Zpracování projektové dokumentace na stavbu Střední škola chovu koní a jezdectví Kladruby nad Labem - výstavba jízdárny, včetně výkonu autorského dozoru projektanta
VZ malého rozsahu Zadáno 29.06.2018 18.07.2018 12:00
„Zpracování projektové dokumentace na stavbu Realizace úspor energie - SŠ a ZŠ Žamberk, stará budova a přístavba, včetně výkonu autorského dozoru projektanta“
VZ malého rozsahu Zadáno 29.06.2018 11.07.2018 09:00
Zpracování projektové dokumentace na stavbu „Gymnázium Polička - rekonstrukce střech, včetně výkonu autorského dozoru projektanta“
VZ malého rozsahu Zadáno 27.06.2018 19.07.2018 09:00
* Počátek běhu lhůt pro VZ zahájené před 1.10.2016