Veřejná zakázka: Laboratorní přístrojové vybavení 5

Informace o veřejné zakázce

fáze zadávacího řízení Zadáno
Zakázka byla zadána.
DBID: 2658
Systémové číslo: P20V00000406
Dle zákona: č. 134/2016 Sb.
Evidenční číslo ve VVZ: Z2020-027783
Datum zahájení: 05.08.2020
Nabídku podat do: 19.10.2020 10:00

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: Laboratorní přístrojové vybavení 5
 • Druh veřejné zakázky: Dodávky
 • Zakázka je dělena na části (v rámci jednoho zadávacího řízení)

Stručný popis předmětu:
Předmětem veřejné zakázky je dodávka laboratorních přístrojů na oddělení infekční diagnostiky, oddělení klinické mikrobiologie zadavatele a oddělení hematologie. Veřejná zakázka je rozdělena na 3 části, kdy dodavatel podává pro každou část veřejné zakázky samostatnou nabídku, přičemž může podat nabídku do všech částí zadávacího řízení nebo případně pouze do jedné či dvou částí zadávacího řízení veřejné zakázky. Každá část veřejné zakázky je samostatnou částí zadávacího řízení, a veškeré kroky pro ni proběhnou samostatně dle zákonných pravidel. Na každou část veřejné zakázky bude uzavřena samostatná smlouva. 1. část: BlueDiver 2. část: Automatický analyzátor 3. část: Souprava pro diagnostiku infekčních nemocí Podrobnější specifikace předmětu veřejné zakázky je uvedena v rámci bodu 5 Technické podmínky a zároveň v příloze návrhu smlouvy, který tvoří nedílnou součást zadávacích podmínek. Bližší specifikace v rámci ZD.

Druh zadávacího řízení, předpokládaná hodnota

 • Druh řízení: otevřené řízení
 • Režim veřejné zakázky: nadlimitní
 • Předpokládaná hodnota: 4 958 678 Kč bez DPH

Místo plnění

 • dle jednotlivých částí

Zadavatel

 • Úřední název: Nemocnice Pardubického kraje, a.s.
 • IČO: 27520536
 • Poštovní adresa:
  Kyjevská 44
  532 03 Pardubice
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: Z2018-033160

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK (https://zakazky.pardubickykraj.cz)

Kontakt

Části veřejné zakázky

Položky předmětu

Zadávací dokumentace

Vysvětlení, doplnění, změny zadávací dokumentace

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy