Přehled veřejných zakázek

Název
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení * Lhůta pro nabídky / žádosti
Modernizace mostu ev. č. 360 - 017 - Němčice
nadlimitní Zadáno 25.10.2021 11.02.2022 12:00
Ultrazvukový přístroj pro urologické oddělení
nadlimitní Zadáno 25.10.2021 25.11.2021 10:00
Lehátka pro transport a hygienu
nadlimitní Zadáno 25.10.2021 25.11.2021 10:00
Inkubátor s vyhřívaným lůžkem
VZ malého rozsahu Zadáno 24.10.2021 10.11.2021 10:00
Dodávka gastro vybavení pro Nemocnici následné péče Moravská Třebová
VZ malého rozsahu Vyhodnoceno 20.10.2021 18.11.2021 09:00
Externí hodnocení kvality pro zdravotnické laboratoře
VZ malého rozsahu Zadáno 19.10.2021 05.11.2021 14:00
Vyšetřovací stoly opakované znovuvyhlášení
nadlimitní Zadáno 18.10.2021 22.11.2021 10:00
Plán pro zvládání sucha a stavu nedostatku vody pro území Pardubického kraje
podlimitní Zadáno 18.10.2021 05.11.2021 10:00
Dětský fibrolaryngoskop
nadlimitní Zadáno 17.10.2021 18.11.2021 10:00
Centrální monitorovací stanice
nadlimitní Zadáno 16.10.2021 16.11.2021 10:00
Nefroskop
nadlimitní Zadáno 16.10.2021 16.11.2021 10:00
Technický dozor investora při realizaci stavby ,,Modernizace silnice II/322 Komárov - napojení na D35"
VZ malého rozsahu Zadáno 15.10.2021 01.11.2021 12:00
Realizace úspor energie - ISŠ Moravská Třebová – DM na ulici Dukelská
podlimitní Zadáno 14.10.2021 03.11.2021 10:00
Modernizace silnice II/322 Komárov - napojení na D35
podlimitní Zadáno 12.10.2021 22.11.2021 10:00
Dodávka 2 ks podlahového mycího automatu
VZ malého rozsahu Vyhodnoceno 12.10.2021 05.11.2021 10:00
* Počátek běhu lhůt pro VZ zahájené před 1.10.2016