Přehled veřejných zakázek

Název
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení * Lhůta pro nabídky / žádosti
Zhotovení dokumentace pro územní rozhodnutí na stavbu Modernizace silnice II/360 Ústí nad Orlicí - Letohrad
nadlimitní Zadáno 29.04.2021 01.06.2021 15:00
Zhotovení dokumentace pro územní rozhodnutí na stavbu Modernizace silnice II/366 Chornice - Jevíčko
nadlimitní Zadáno 29.04.2021 04.06.2021 15:30
Zhotovení dokumentace pro územní rozhodnutí na stavbu Modernizace silnice II/368 Křenov - hranice kraje
nadlimitní Zadáno 29.04.2021 14.06.2021 16:00
Zhotovení dokumentace pro územní rozhodnutí na stavbu Modernizace silnice II/371 Chornice - Jaroměřice
nadlimitní Zadáno 29.04.2021 03.06.2021 16:30
Zhotovení dokumentace pro územní rozhodnutí na stavbu Modernizace silnice II/305 Luže - Štěnec
nadlimitní Zadáno 29.04.2021 03.06.2021 10:00
Léčivý přípravek ATC skupiny L04AA33 – léčiva s účinnou látkou VEDOLIZUMAB
nadlimitní Zadáno 28.04.2021 28.06.2021 10:00
Léčivý přípravek ATC skupiny L04AC10 – léčiva s účinnou látkou SEKUKINUMAB
nadlimitní Zadáno 28.04.2021 28.06.2021 10:00
Laboratorní vybavení pro patologicko-anatomické oddělení znovuvyhlášení části 1
nadlimitní Hodnocení 21.04.2021 01.06.2021 10:00
Přístrojové vybavení pro Hematologicko-transfúzní oddělení NPK, a.s.
nadlimitní Zadáno 20.04.2021 28.05.2021 10:00
Modernizace silnice II/366 Pohledy - křižovatka s I/43 I. a II. etapa
nadlimitní Zadáno 16.04.2021 03.06.2021 10:00
Technický dozor investora při realizaci stavby – Modernizace silnice II/366 Pohledy - křižovatka s I/43, I. a II. etapa
podlimitní Zadáno 16.04.2021 14.05.2021 23:59
Kanyly tracheální a tracheostomické 2
VZ malého rozsahu Zadáno 16.04.2021 14.05.2021 10:00
Kanyly tracheální a tracheostomické 1
VZ malého rozsahu Zadáno 16.04.2021 13.05.2021 10:00
Mycí a sterilizační přístroje a nástroje – znovuvyhlášení částí 5 a 7 včetně doplnění nízkoteplotní sterilizace
nadlimitní Zadáno 14.04.2021 24.05.2021 10:00
Odborný léčebný ústav Jevíčko, rekonstrukce lůžkové části pavilonu S - rekonstrukce společných prostor a pokojů
podlimitní Zadáno 12.04.2021 27.05.2021 10:00
* Počátek běhu lhůt pro VZ zahájené před 1.10.2016