Veřejná zakázka: Zpracování projektové dokumentace stavby „NPK, a.s., Pardubická nemocnice, NADZEMNÍ KORIDOR spojující CUP- pavilon 27- pavilon 19“, včetně autorského dozoru projektanta, podruhé

Informace o veřejné zakázce

fáze zadávacího řízení Zadáno
Zakázka byla zadána.
DBID: 4026
Systémové číslo: P22V00000587
Evidenční číslo zadavatele: SpKrÚ 32065/2016
Dle zákona: č. 134/2016 Sb.
Evidenční číslo ve VVZ: Z2023-040224
Datum zahájení: 24.02.2023
Nabídku podat do: 15.03.2023 09:00

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: Zpracování projektové dokumentace stavby „NPK, a.s., Pardubická nemocnice, NADZEMNÍ KORIDOR spojující CUP- pavilon 27- pavilon 19“, včetně autorského dozoru projektanta, podruhé
 • Druh veřejné zakázky: Služby

Stručný popis předmětu:
Předmětem veřejné zakázky je zpracování projektu pro stavbu „NPK, a.s., Pardubická nemocnice, NADZEMNÍ KORIDOR spojující CUP – pavilon 27 – pavilon 19“ v temperované variantě, ve stupních dokumentace pro společné povolení a dokumentace pro zadání/provádění stavby ve smyslu zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, v platném znění, a prováděcích vyhlášek.
Plnění zahrnuje i výkon autorského dozoru projektanta po dobu realizace stavby.
Koridor je navržen jako ocelová konstrukce. Podpory jsou navrženy v kombinaci ocelových a železobetonových sloupů. Založení bude provedeno pilotáží. Vodorovná konstrukce chodby včetně vyrovnávacích ramp bude zmonolitněna. Rám bude opláštěn, v případě temperované konstrukce fasádním systémem s použitím trojskla nebo lehkým izolačním panelem. Koridor bude vybaven osvětlením a nouzovým osvětlením. Temperovaný koridor bude vybaven sálavým vytápěním a příčným provětráváním. Nebude vybaven chlazením.

Druh zadávacího řízení, předpokládaná hodnota

 • Druh řízení: zjednodušené podlimitní řízení
 • Režim veřejné zakázky: podlimitní
 • Předpokládaná hodnota: 4 649 400 Kč bez DPH

Místo plnění

 • Pardubice

Zadavatel

 • Úřední název: Pardubický kraj
 • IČO: 70892822
 • Poštovní adresa:
  Krajský úřad Pardubického kraje
  Komenského nám. 125
  532 11 Pardubice
  osobní doručování:
  Podatelna krajského úřadu, prostory Czech POINT
  Pardubice, Komenského náměstí 120
 • Název oddělení: Majetek a investice
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: 60050515

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK (https://zakazky.pardubickykraj.cz)

Kontakt

Položky předmětu

Zadávací dokumentace

Vysvětlení, doplnění, změny zadávací dokumentace

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy

Plnění smlouvy na základě veřejné zakázky