Přehled veřejných zakázek

Název
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení * Lhůta pro nabídky / žádosti
Interní integrační vrstva včetně aplikačních rozhraní
nadlimitní Zadáno 08.02.2022 07.04.2022 10:00
SW a HW pro provoz IS
nadlimitní Zadáno 08.02.2022 11.03.2022 10:00
Zpracování projektové dokumentace na stavbu "VOŠ a SŠ technická Česká Třebová – rekonstrukce vstupní haly a konferenčního sálu" včetně výkonu autorského dozoru projektanta
nadlimitní Zadáno 08.02.2022 14.03.2022 10:00
Technický dozor investora při realizaci stavby ,,Modernizace silnice II/315 Hrádek - Ústí II."
VZ malého rozsahu Zadáno 07.02.2022 21.02.2022 12:00
Dodávka a montáž nerezového zábradlí bazénu
VZ malého rozsahu Hodnocení 04.02.2022 23.02.2022 12:00
SŠ automobilní Ústí nad Orlicí - dodávka nábytku
VZ malého rozsahu Zadáno 02.02.2022 14.02.2022 10:00
Materiál pro trávicí systém
VZ malého rozsahu Zadáno 01.02.2022 25.02.2022 10:00
Odvoz a likvidace nebezpečného odpadu z Pardubické nemocnice
nadlimitní Zadáno 28.01.2022 28.02.2022 10:00
Technický dozor investora při realizaci stavby ,,Modernizace silnice II/368 Třebařov - průtah"
VZ malého rozsahu Zadáno 24.01.2022 07.02.2022 12:00
Elektrochirurgický generátor
nadlimitní Zadáno 20.01.2022 21.02.2022 10:00
Nákup vozidel s plug-in hybridním pohonem pro příspěvkové organizace Pk v oblasti sociálních služeb
podlimitní Zadáno 17.01.2022 02.02.2022 10:00
Dodávka přístrojů pro fyzikální medicínu a rehabilitaci opakované znovuvyhlášení částí 2 a 6
nadlimitní Zadáno 17.01.2022 17.02.2022 10:00
Dodávka sanitních vozů
podlimitní Zadáno 14.01.2022 08.02.2022 10:00
Modernizace silnice II/368 Třebařov - průtah
nadlimitní Zadáno 07.01.2022 14.02.2022 10:00
Léčivý přípravek ATC skupiny L03AB07 s účinnou látkou INTERFERON BETA 1A znovuvyhlášení
nadlimitní Zadáno 06.01.2022 07.02.2022 10:00
* Počátek běhu lhůt pro VZ zahájené před 1.10.2016