Přehled veřejných zakázek

Název
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení * Lhůta pro nabídky / žádosti
Staplery
podlimitní Zadáno 14.02.2022 17.03.2022 10:00
NPK, a.s. - zpracování projektové dokumentace stavebních úprav pro instalaci lékařských technologií pořizovaných v rámci programu REACT a na poskytování služeb autorského dozoru
VZ malého rozsahu Zadáno 10.02.2022 23.02.2022 11:00
Stavba modernizace silnice II/315 Ústí nad Orlicí (od křižovatky s I/14) - Skuhrov (vč. Skuhrova)
nadlimitní Zadáno 09.02.2022 31.03.2022 10:00
Zpracování projektové dokumentace na stavbu "Průmyslová střední škola Letohrad – výstavba tělocvičny" včetně výkonu autorského dozoru
nadlimitní Zadáno 08.02.2022 14.03.2022 10:00
Interní integrační vrstva včetně aplikačních rozhraní
nadlimitní Zadáno 08.02.2022 07.04.2022 10:00
SW a HW pro provoz IS
nadlimitní Zadáno 08.02.2022 11.03.2022 10:00
Zpracování projektové dokumentace na stavbu "VOŠ a SŠ technická Česká Třebová – rekonstrukce vstupní haly a konferenčního sálu" včetně výkonu autorského dozoru projektanta
nadlimitní Zadáno 08.02.2022 14.03.2022 10:00
Technický dozor investora při realizaci stavby ,,Modernizace silnice II/315 Hrádek - Ústí II."
VZ malého rozsahu Hodnocení 07.02.2022 21.02.2022 12:00
Dodávka a montáž nerezového zábradlí bazénu
VZ malého rozsahu Hodnocení 04.02.2022 23.02.2022 12:00
SŠ automobilní Ústí nad Orlicí - dodávka nábytku
VZ malého rozsahu Zadáno 02.02.2022 14.02.2022 10:00
Materiál pro trávicí systém
VZ malého rozsahu Zadáno 01.02.2022 25.02.2022 10:00
Odvoz a likvidace nebezpečného odpadu z Pardubické nemocnice
nadlimitní Zadáno 28.01.2022 28.02.2022 10:00
Technický dozor investora při realizaci stavby ,,Modernizace silnice II/368 Třebařov - průtah"
VZ malého rozsahu Hodnocení 24.01.2022 07.02.2022 12:00
Elektrochirurgický generátor
nadlimitní Zadáno 20.01.2022 21.02.2022 10:00
Nákup vozidel s plug-in hybridním pohonem pro příspěvkové organizace Pk v oblasti sociálních služeb
podlimitní Zadáno 17.01.2022 02.02.2022 10:00
* Počátek běhu lhůt pro VZ zahájené před 1.10.2016