Přehled veřejných zakázek

Název
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení * Lhůta pro nabídky / žádosti
Příhrádek Pardubice – dodávka vnitřního vybavení a expozic, historizující osvětlení, podruhé
VZ malého rozsahu Zadáno 26.11.2019 09.12.2019 09:00
Dodávka Elektrokoagulace pro NPK a.s.
nadlimitní Zadáno 26.11.2019 06.01.2020 10:00
Dodávka a implementace systému pro centralizovanou správu a analýzu logů
nadlimitní Zadáno 20.11.2019 23.12.2019 10:00
Zpracování projektové dokumentace na stavbu "II/322 Kojice - obchvat" včetně výkonu autorského dozoru projektanta
nadlimitní Zadáno 19.11.2019 16.12.2019 10:00
Náhrada databázového clusteru MS SQL
VZ malého rozsahu Zadáno 18.11.2019 29.11.2019 10:00
S.K.L.E.M. expozice sklářské a ateliérové tvorby Východočeského muzea v Pardubicích
podlimitní Zadáno 14.11.2019 06.12.2019 10:00
RÁMCOVÁ DOHODA PRO ROK 2020 – PORADENSTVÍ V OBLASTI DANÍ A ÚČETNICTVÍ PRO PK A SPOLUPRÁCE PŘI PŘEZKUMU HOSPODAŘENÍ OBCÍ
VZ malého rozsahu Vyhodnoceno 12.11.2019 21.11.2019 10:00
Dodávka kancelářského papíru - 2. kolo
podlimitní Hodnocení 05.11.2019 21.11.2019 10:00
Dezinfektory endoskopů 2
VZ malého rozsahu Hodnocení 31.10.2019 15.11.2019 10:00
Fundus kamera
podlimitní Hodnocení 31.10.2019 18.11.2019 11:00
Realizace úspor energie - ISŠ Moravská Třebová, budova dílen J. K. Tyla
podlimitní Zadáno 25.10.2019 25.11.2019 10:00
Realizace úspor energie - SOŠ a SOU obchodu a služeb Chrudim, hlavní budova a tělocvična
podlimitní Zadáno 25.10.2019 13.11.2019 23:59
Zpracování projektové dokumentace na stavbu SPŠ chemická Pardubice – rekonstrukce stravovacího zařízení včetně výkonu autorského dozoru projektanta
VZ malého rozsahu Zadáno 24.10.2019 04.11.2019 10:00
Obnova Winternitzových automatických mlýnů pro krajskou galerii
nadlimitní Zadáno 21.10.2019 08.01.2020 23:59
Dodávka nezbytné síťové infrastruktury do datového centra NPK pro běh KIS NPK a zvýšení úrovně ochrany perimetru počítačové sítě NPK - Firewally a SandBox
nadlimitní Zadáno 17.10.2019 09.12.2019 10:00
* Počátek běhu lhůt pro VZ zahájené před 1.10.2016