Přehled veřejných zakázek

Název
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení * Lhůta pro nabídky / žádosti
ZZS Pardubického kraje - medicinální kyslík
nadlimitní Zadáno 08.06.2022 15.07.2022 10:00
SŠ uměleckoprůmyslová Ústí nad Orlicí - rekonstrukce podhledu v hale - potřetí
VZ malého rozsahu Zadáno 08.06.2022 09.08.2022 10:00
RDS 2.0-nájem prvků komunikační infrastruktury Česká Třebová-Svitavy
nadlimitní Zadáno 07.06.2022 13.07.2022 10:00
Rukavice vyšetřovací 2. kolo
nadlimitní Zadáno 03.06.2022 04.07.2022 10:00
CT přístroje
nadlimitní Zadáno 03.06.2022 02.08.2022 10:00
Transformace služeb pro osoby se zdravotním postižením – vzdělávání v oblasti umírajícího klienta v sociálních službách
VZ malého rozsahu Zadáno 03.06.2022 14.06.2022 10:00
Speciální ZŠ, MŠ a PrŠ Ústí nad Orlicí – pořízení osobního automobilu
VZ malého rozsahu Zadáno 02.06.2022 14.06.2022 10:00
Úpis akcií společnosti EAST BOHEMIAN AIRPORT a.s.
nadlimitní Zadáno 01.06.2022 12.08.2022 09:00
Léčivý přípravek ATC skupiny C02CA06 léčiva s účinnou látkou urapidil
VZ malého rozsahu Zadáno 31.05.2022 28.06.2022 10:00
Léčivý přípravek ATC skupiny J05AB01 léčiva s účinnou látkou aciclovir
VZ malého rozsahu Zadáno 31.05.2022 28.06.2022 10:00
Léčivý přípravek ATC skupiny V08AB02 s účinnou látkou Johexol
podlimitní Zadáno 31.05.2022 17.06.2022 10:00
Léčivý přípravek ATC skupiny J01DC02 léčiva s účinnou látkou Cefuroxim
VZ malého rozsahu Zadáno 31.05.2022 24.06.2022 10:00
Echokardiografický přístroj
nadlimitní Zadáno 30.05.2022 01.07.2022 10:00
RDS 2.0–Komunikační systém ISKO
nadlimitní Zadáno 30.05.2022 12.07.2022 10:00
SPECT/CT přístroj
nadlimitní Zadáno 29.05.2022 10.08.2022 10:00
* Počátek běhu lhůt pro VZ zahájené před 1.10.2016