Přehled veřejných zakázek

Název
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení * Lhůta pro nabídky / žádosti
Léčivý přípravek ATC skupiny L04AC10 – léčiva s účinnou látkou SEKUKINUMAB
nadlimitní Zadáno 28.04.2021 28.06.2021 10:00
Laboratorní vybavení pro patologicko-anatomické oddělení znovuvyhlášení části 1
nadlimitní Hodnocení 21.04.2021 01.06.2021 10:00
Přístrojové vybavení pro Hematologicko-transfúzní oddělení NPK, a.s.
nadlimitní Zadáno 20.04.2021 28.05.2021 10:00
Modernizace silnice II/366 Pohledy - křižovatka s I/43 I. a II. etapa
nadlimitní Zadáno 16.04.2021 03.06.2021 10:00
Technický dozor investora při realizaci stavby – Modernizace silnice II/366 Pohledy - křižovatka s I/43, I. a II. etapa
podlimitní Zadáno 16.04.2021 14.05.2021 23:59
Kanyly tracheální a tracheostomické 2
VZ malého rozsahu Zadáno 16.04.2021 14.05.2021 10:00
Kanyly tracheální a tracheostomické 1
VZ malého rozsahu Zadáno 16.04.2021 13.05.2021 10:00
Mycí a sterilizační přístroje a nástroje – znovuvyhlášení částí 5 a 7 včetně doplnění nízkoteplotní sterilizace
nadlimitní Zadáno 14.04.2021 24.05.2021 10:00
Odborný léčebný ústav Jevíčko, rekonstrukce lůžkové části pavilonu S - rekonstrukce společných prostor a pokojů
podlimitní Zadáno 12.04.2021 27.05.2021 10:00
Dodávka virtuálních počítačů
podlimitní Zadáno 12.04.2021 29.04.2021 10:00
Zámek Pardubice - dodávka vnitřního vybavení pro objekty SO 02 a SO 03
podlimitní Zadáno 12.04.2021 07.05.2021 10:00
Zámek Pardubice – zázemí gastro
VZ malého rozsahu Zadáno 12.04.2021 20.04.2021 12:00
Intravenózní kanyly - 1
podlimitní Zadáno 09.04.2021 29.04.2021 10:00
Intravenózní kanyly - 2
podlimitní Zadáno 09.04.2021 30.04.2021 10:00
Dodávka inkubátorů
VZ malého rozsahu Zadáno 09.04.2021 14.05.2021 10:00
* Počátek běhu lhůt pro VZ zahájené před 1.10.2016