Přijatá zpráva - vysvětlení, doplnění, změna dokumentace

Zadávací řízení Výstavba nové výjezdové základny ZZS PAK v Holicích
Odesílatel Jaroslava Hrdinová
Organizace odesílatele Pardubický kraj [IČO: 70892822]
Příjemce Všichni (včetně veřejnosti)
Datum 10.12.2018 16:51:36
Předmět Vysvětlení / Doplnění / Změna zadávací dokumentace

Vysvětlení zadávací dokumentace č. 2


Přílohy
- Vysvetleni_zadavaci_dokumentace_2.pdf (209.63 KB)
- Soupis prací, dodávek a služeb DPS VV R02 2018-12-10.xls (1.59 MB)
- D1-01-1.18 DETAIL D07 - ATIKA, DETAIL D08 - NAPOJENÍ STŘECHY.pdf (216.95 KB)
- D1-01-1.20 Skladba konstrukci.pdf (104.39 KB)
- D1-01-1.25 Výpis ostatních výrobků.pdf (553.07 KB)
- D1_01_2.2.2 VÝKRES STROPU NAD 1.NP.pdf (1.02 MB)
- D1_03_3_SCHÉMA VÝZTUŽE OPĚRNÉ STĚNY .pdf (509.04 KB)
- D1-05.01 TECHNICKÁ ZPRÁVA.pdf (104.82 KB)