Veřejná zakázka: Zhotovení projektové dokumentace na stavbu Albertinum Žamberk - přístavba lůžkové části psychiatrické a gerontopsychiatrické péče, včetně výkonu autorského dozoru projektanta

Informace o veřejné zakázce

fáze zadávacího řízení Zadáno
Zakázka byla zadána.
DBID: 968
Systémové číslo: P16V00000041
Dle zákona: č. 137/2006 Sb.
Evidenční číslo ve VVZ: 635489
Na základě předběžného oznámení:
Zhotovení projektové dokumentace na stavbu Albertinum Žamberk - přístavba lůžkové části psychiatrické a gerontopsychiatrické péče, včetně výkonu autorského dozoru projektanta
Počátek běhu lhůt: 07.05.2016
Nabídku podat do: 28.06.2016 10:00

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: Zhotovení projektové dokumentace na stavbu Albertinum Žamberk - přístavba lůžkové části psychiatrické a gerontopsychiatrické péče, včetně výkonu autorského dozoru projektanta
 • Druh veřejné zakázky: Služby

Stručný popis předmětu:
Vypracování projektové dokumentace pro výše uvedenou stavbu v rozsahu dle zákona č. 183/2006 Sb. o územním plánování a stavebním řádu ve znění pozdějších předpisů a prováděcích vyhlášek a zákona upravujícího zadávání veřejných zakázek ve znění pozdějších předpisů a prováděcích vyhlášek.

Projektová dokumentace bude zpracována na stavbu Albertinum Žamberk - přístavba lůžkové části psychiatrické a gerontopsychiatrické péče. Projektová dokumentace bude řešit přístavbu psychiatrického a gerontopsychiatrického oddělení jako náhradu za stávající provoz s využitím veškerého současného personálu a odborného potenciálu lůžkového oddělení a umožní rozšíření lůžkových služeb o služby gerontopsychiatrické péče. Přístavba je dělena na přístavbu dvoupodlažní východní části zaměřené na rozšíření příjmového a ambulantního bloku a na přístavbu lůžkové třípodlažní části situované západním směrem s možností rozdělení realizace do dvou na sobě nezávislých etap, kdy etapou první musí být přístavba části lůžkové. Součástí bude zpracování projektové dokumentace vnitřního vybavení (zdravotnické přístroje, nábytek a ostatní vybavení). Autorský dozor projektanta po dobu realizace stavby.

Druh zadávacího řízení, předpokládaná hodnota

 • Druh řízení: otevřené řízení
 • Režim veřejné zakázky: nadlimitní
 • Předpokládaná hodnota: 3 600 000 Kč bez DPH

Zadavatel

 • Úřední název: Pardubický kraj
 • IČO: 70892822
 • Poštovní adresa:
  Krajský úřad Pardubického kraje
  Komenského nám. 125
  532 11 Pardubice
  osobní doručování:
  Podatelna krajského úřadu, prostory Czech POINT
  Pardubice, Komenského náměstí 120
 • Název oddělení: Majetek a investice
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: 60050515

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
Krajský úřad Pardubického kraje
Komenského nám. 125
532 11 Pardubice
osobní doručování:
Podatelna krajského úřadu, prostory Czech POINT
Pardubice, Komenského náměstí 120

Kontakt

Položky předmětu

Zadávací dokumentace

Vysvětlení, doplnění, změny zadávací dokumentace

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy

Plnění smlouvy na základě veřejné zakázky