Veřejná zakázka: Realizace úspor energie - ZŠ Lanškroun, Olbrachtova, podruhé

Informace o veřejné zakázce

fáze zadávacího řízení Příjem nabídek
Dodavatelé mohou podávat nabídky (dle druhu zadávacího řízení všichni, nebo pouze vyzvaní).
DBID: 2932
Systémové číslo: P21V00000020
Evidenční číslo zadavatele: SpKrÚ 46913/2019
Datum zahájení: 15.02.2021
Nabídku podat do: 10.03.2021 09:00

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: Realizace úspor energie - ZŠ Lanškroun, Olbrachtova, podruhé
 • Druh veřejné zakázky: Stavební práce

Stručný popis předmětu:
V rámci projektové dokumentace je navržena kompletní rekonstrukce obálky budovy. Bude se jednat o :
Sanaci spodní stavby
Zateplení střechy (stropu k půdě hlavní budovy)
Zateplení obvodového pláště
Instalaci decentrálních parapetních VZT jednotek s rekuperací
Po rekonstrukci objektu dojde k výraznému snížení tepelných ztrát objektu. Otopná soustava se částečně mění. Dojde k demontáži některých těles a náhradě za parapetní větrací jednotky, které budou zapojeny do otopné soustavy. Jinak zůstane zachována. Po zateplení objektu bude nezbytné celou soustavu vyregulovat případně snížit teplotní spád soustavy. Soustava bude termohydraulicky a termicky seřízena. Jednotlivá tělesa budou prohlédnuta, dotěsněna případně odvzdušněna. Rozvod bude dotěsněn.
Systém bude doplněn o dálkové měření tepla na vstupu do soustavy. Měření tepla bude probíhat hodinově. Data budou odesílána přes síť wifi do PC pověřené osoby. Viz Energetický posudek.

Postup zadání, předpokládaná hodnota

 • Postup: VZMR s uveřejněním výzvy
 • Režim veřejné zakázky: VZ malého rozsahu
 • Předpokládaná hodnota: 4 342 663 Kč bez DPH

Místo plnění

 • Ústí nad Orlicí

Zadavatel

 • Úřední název: Pardubický kraj
 • IČO: 70892822
 • Poštovní adresa:
  Krajský úřad Pardubického kraje
  Komenského nám. 125
  532 11 Pardubice
  osobní doručování:
  Podatelna krajského úřadu, prostory Czech POINT
  Pardubice, Komenského náměstí 120
 • Název oddělení: Majetek a investice
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: 60050515

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK (https://zakazky.pardubickykraj.cz)

Kontakt

Položky předmětu

Zadávací dokumentace

Vysvětlení, doplnění, změny zadávací dokumentace

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy