Veřejná zakázka: Speciální MŠ, ZŠ a prakt. Škola Pardubice – Integrační centrum a modernizace odborných učeben

Informace o veřejné zakázce

fáze zadávacího řízení Příjem nabídek
Dodavatelé mohou podávat nabídky (dle druhu zadávacího řízení všichni, nebo pouze vyzvaní).
DBID: 2897
Systémové číslo: P20V00000644
Evidenční číslo zadavatele: SpKrÚ 76619/2018
Dle zákona: č. 134/2016 Sb.
Datum zahájení: 11.01.2021
Nabídku podat do: 27.01.2021 10:00

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: Speciální MŠ, ZŠ a prakt. Škola Pardubice – Integrační centrum a modernizace odborných učeben
 • Druh veřejné zakázky: Stavební práce

Stručný popis předmětu:
Předmětem realizace je výstavba integračního centra pracovní a pohybové rehabilitace. Jedná se o třípodlažní objekt s částečně pochozístřechou v úrovni 3. NP., kde budou umístěny záhony pro pěstování zeleniny a včelstvo. Objekt bude se stávající budovou propojen spojovacím krčkem. V objektu budou umístěny prostory pro vzdělávání a praxi v okruhu každodenních úkonů od základních pohybů v pohybové rehabilitační tělocvičně, přes ergoterapeutickou dílnu po domácí práce ve cvičném bytě, rehabilitaci pomocí hudby a drobného pěstování. Objekt bude umístěn v místě stávajícího objektu dílen (demolice řešena v rámci této veřejné zakázky), který dnes využívá SPŠE a VOŠ Pardubice jako dlouhodobý sklad. Součástí realizace bude také modernizace stávajících odborných učeben pro multisenzoriální stimulaci a rehabilitaci a učebny cvičné kuchyně pro praktické vyučování – cvičná kuchyň pro vozíčkáře. U stávajících učeben budou provedeny stavební úpravy spočívající ve vybourání stávajících příček a umístění příček nových, úpravě podlah, podhledů, dveří, rozvodů apod.
Zadavatel upozorňuje, že stavební práce musí být prováděny s ohledem na provozní možnosti zařízení, po dohodě s uživatelem.
Zakázka bude realizována za účasti finanční podpory z Integrovaného regionálního operačního programu (IROP) -výzva č. 86
V rámci zakázky je dodávka interiérového nábytku. Ve výkresové části projektové dokumentaci jsou uvedeny i prvky, které nejsou součástí této dodávky. Platné jsou jen ty uvedené ve výkazu výměr.
CPV 45214200-2 Stavební úpravy školních budov

Druh zadávacího řízení, předpokládaná hodnota

 • Druh řízení: zjednodušené podlimitní řízení
 • Režim veřejné zakázky: podlimitní
 • Předpokládaná hodnota: 39 700 000 Kč bez DPH

Místo plnění

 • Pardubice

Zadavatel

 • Úřední název: Pardubický kraj
 • IČO: 70892822
 • Poštovní adresa:
  Krajský úřad Pardubického kraje
  Komenského nám. 125
  532 11 Pardubice
  osobní doručování:
  Podatelna krajského úřadu, prostory Czech POINT
  Pardubice, Komenského náměstí 120
 • Název oddělení: Majetek a investice
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: 60050515

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK (https://zakazky.pardubickykraj.cz)

Kontakt

Položky předmětu

Zadávací dokumentace

Vysvětlení, doplnění, změny zadávací dokumentace

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy