Veřejná zakázka: Modernizace mostu ev. č. 644 – 002 Pěčíkov

Informace o veřejné zakázce

fáze zadávacího řízení Zadáno
Zakázka byla zadána.
DBID: 2347
Systémové číslo: P20V00000095
Dle zákona: č. 134/2016 Sb.
Evidenční číslo ve VVZ: Z2020-010741
Datum zahájení: 28.03.2020
Nabídku podat do: 30.04.2020 12:00

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: Modernizace mostu ev. č. 644 – 002 Pěčíkov
 • Druh veřejné zakázky: Stavební práce

Stručný popis předmětu:
Předmětem veřejné zakázky je modernizace stávajícího mostu ev.č. 644-002 spočívající v jeho demolici a výstavbě nového mostu. Most převádí silnici přes Bohdalovský potok. Stavba se nachází v intravilánu obce Městečko Trnávka, ve středu části obce Pěčíkov.

Nový most je navržen jako rámový z monolitického železobetonu. Založení je navrženo plošné na základových pasech. Na obou okrajích mostu budou železobetonové římsy a mostní zábradlí výšky 1,3m, koryto pod mostem bude opevněno lomovým kamenem do betonu. Součástí modernizace mostu je provedení rekonstrukce vozovky v úseku cca 120 m (provozní staničení km 5,332-5,452).

Stavba bude provedena v rozsahu definovaném projektovou Dokumentací pro vydání společného povolení (DUSP) s názvem „Modernizace mostu ev. č. 644 – 002 Pěčíkov“, kterou zpracovala společnost BENING s.r.o., Benešov u Semil 7, 512 06, IČO 04773039.

Druh zadávacího řízení, předpokládaná hodnota

 • Druh řízení: otevřené řízení
 • Režim veřejné zakázky: nadlimitní
 • Předpokládaná hodnota: 11 031 055 Kč bez DPH

Zadavatel

 • Úřední název: Pardubický kraj
 • IČO: 70892822
 • Poštovní adresa:
  Krajský úřad Pardubického kraje
  Komenského nám. 125
  532 11 Pardubice
  osobní doručování:
  Podatelna krajského úřadu, prostory Czech POINT
  Pardubice, Komenského náměstí 120
 • Název oddělení: Majetek a investice
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: 60050515

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK (https://zakazky.pardubickykraj.cz)

Kontakt

Položky předmětu

Zadávací dokumentace

Vysvětlení, doplnění, změny zadávací dokumentace

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy

Plnění smlouvy na základě veřejné zakázky