Veřejná zakázka: Léčivý přípravek ATC skupina H02AB04 s účinnou látkou NATRIUM-METHYLPREDNISOLON-SUKCINÁT injekční forma

Informace o veřejné zakázce

fáze zadávacího řízení Hodnocení
Probíhá vyhodnocování.
DBID: 2093
Systémové číslo: P19V00000334
Dle zákona: č. 134/2016 Sb.
Datum zahájení: 25.07.2019
Nabídku podat do: 14.08.2019 11:00

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: Léčivý přípravek ATC skupina H02AB04 s účinnou látkou NATRIUM-METHYLPREDNISOLON-SUKCINÁT injekční forma
 • Druh veřejné zakázky: Dodávky

Stručný popis předmětu:
Předmětem plnění veřejné zakázky je zabezpečení průběžných dodávek léčivých přípravků ATC skupiny H02AB04 s účinnou látkou NATRIUM-METHYLPREDNISOLON-SUKCINÁT injekční forma.
Jedná se o zabezpečení průběžných dodávek předmětu plnění do míst plnění, po dobu 2 let, na základě aktuálních potřeb jednotlivých pracovišť zadavatele, kterými jsou Pardubická nemocnice, Chrudimská nemocnice, Orlickoústecká nemocnice, Svitavská nemocnice a Litomyšlská nemocnice, a to v souladu s požadavky zadavatele na předmět plnění veřejné zakázky a v souladu se smluvními a ostatními podmínkami uvedenými v této zadávací dokumentaci.
Po stanovenou dobu musí být jednotlivým pracovištím zadavatele zajištěna průběžná dodávka léčivých přípravků v požadované kvalitě, druhu a množství na základě požadavků a v závislosti na aktuálních provozních potřebách jednotlivých pracovišť zadavatele.
Dodané léčivé přípravky musí splňovat veškeré podmínky pro jejich distribuci a užívání stanovené zákonem č. 378/2007 Sb., o léčivech a o změnách některých souvisejících zákonů, v platném znění (dále jen „zákon o léčivech“) a podmínky dle obecně závazných právních předpisů ve vztahu k léčivým přípravkům na území České republiky.
Další požadavky zadavatele na předmět plnění veřejné zakázky:
• Zadavatel požaduje, aby dodavatel smluvně garantoval minimálně 3měsíční zásobu poptávaného léčivého přípravku pro zadavatele od počátku výpadku léčivého přípravku na distribuci.
• Dodací lhůta činí jeden pracovní den, nebude-li po vzájemné dohodě stanoveno jinak. Minimální četnost dodávek na všechna místa dodání je 2x týdně, nebude-li po vzájemné dohodě stanoveno jinak.
• Záruční doba začíná běžet dnem dodání léčivého přípravku do místa plnění.
• Zadavatel požaduje dodávat léčivý přípravek dle příslušných zákonných požadavků na skladování a logistiku.

Druh zadávacího řízení, předpokládaná hodnota

 • Druh řízení: zjednodušené podlimitní řízení
 • Režim veřejné zakázky: podlimitní
 • Předpokládaná hodnota: 4 259 325 Kč bez DPH

Zadavatel

 • Úřední název: Nemocnice Pardubického kraje, a.s.
 • IČO: 27520536
 • Poštovní adresa:
  Kyjevská 44
  532 03 Pardubice
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: Z2018-033160

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK (https://zakazky.pardubickykraj.cz/profile_display_1965.html)

Kontakt

Položky předmětu

Zadávací dokumentace

Vysvětlení, doplnění, změny zadávací dokumentace

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy