Veřejná zakázka: Komplexní úklid Pardubické nemocnice společnosti Nemocnice Pardubického kraje, a.s.

Informace o veřejné zakázce

fáze zadávacího řízení Zadáno
Zakázka byla zadána.
DBID: 1917
Systémové číslo: P19V00000158
Dle zákona: č. 134/2016 Sb.
Evidenční číslo ve VVZ: Z2019-009663
Datum zahájení: 25.03.2019
Nabídku podat do: 04.06.2019 10:00

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: Komplexní úklid Pardubické nemocnice společnosti Nemocnice Pardubického kraje, a.s.
 • Druh veřejné zakázky: Služby

Stručný popis předmětu:
Předmětem plnění veřejné zakázky je zajištění komplexního úklidu prováděním pravidelných a nepravidelných úklidových a desinfekčních prací, a to vlastními pracovníky, prostředky a na vlastní náklady, v rozsahu a způsobem dále specifikovaných úklidových služeb pro zadavatele na jeho pracovišti Pardubická nemocnice v souladu s hygienickými normami dle vyhlášky č. 306/2012 Sb., o podmínkách předcházení vzniku a šíření infekčních onemocnění a o hygienických požadavcích na provoz zdravotnických zařízení a ústavů sociální péče v platném znění a v souladu požadavky zadavatele specifikovaných ve smlouvě o poskytování služeb.
Jedná se zejména o zajištění základního úklidu a desinfekce podlahových ploch, obkladů, nábytku, sanitárních zařízení atd. včetně sběru odpadu a jeho ukládání na místo k tomu určené. Úklid bude probíhat při běžném provozu oddělení a ostatních pracovišť.

Druh zadávacího řízení, předpokládaná hodnota

 • Druh řízení: otevřené řízení
 • Režim veřejné zakázky: nadlimitní
 • Předpokládaná hodnota: 94 285 000 Kč bez DPH

Zadavatel

 • Úřední název: Nemocnice Pardubického kraje, a.s.
 • IČO: 27520536
 • Poštovní adresa:
  Kyjevská 44
  532 03 Pardubice
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: Z2018-033160

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK (https://zakazky.pardubickykraj.cz/profile_display_1965.html)

Kontakt

Položky předmětu

Zadávací dokumentace

Vysvětlení, doplnění, změny zadávací dokumentace

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy

Plnění smlouvy na základě veřejné zakázky