Přijatá zpráva - vysvětlení, doplnění, změna dokumentace

Zadávací řízení Komplexní úklid Pardubické nemocnice společnosti Nemocnice Pardubického kraje, a.s.
Odesílatel Zdeněk Kohoutek
Organizace odesílatele Nemocnice Pardubického kraje, a.s. [IČO: 27520536]
Příjemce Všichni (včetně veřejnosti)
Datum 12.04.2019 19:12:45
Předmět Vysvětlení / Doplnění / Změna zadávací dokumentace

Vysvětlení zadávací dokumentace č. 1
Přílohy:
Příloha smlouvy č. 1 - Technologický postup úklidu PN požadavky objednatele Revize 1
Příloha smlouvy č. 2 - Specifikace služeb Revize 1


Přílohy
- Vysvětlení ZD č. 1.pdf (497.82 KB)
- Příloha smlouvy č. 1 - Technologický postup úklidu PN požadavky objednatele Revize 1.docx (60.89 KB)
- Příloha smlouvy č. 2 - Specifikace služeb Revize 1.docx (95.91 KB)