Formulář E01 - Opravný interní formulář k veřejné zakázce

Název formuláře Opravný interní formulář k veřejné zakázceZobrazení veřejné zakázky

Název, druh a popis předmětu
Název: Komplexní úklid Pardubické nemocnice společnosti Nemocnice Pardubického kraje, a.s.
Druh veřejné zakázky: Služby
Stručný popis předmětu: Předmětem plnění veřejné zakázky je zajištění komplexního úklidu prováděním pravidelných a nepravidelných úklidových a desinfekčních prací, a to vlastními pracovníky, prostředky a na vlastní náklady, v rozsahu a způsobem dále specifikovaných úklidových služeb pro zadavatele na jeho pracovišti Pardubická nemocnice v souladu s hygienickými normami dle vyhlášky č. 306/2012 Sb., o podmínkách předcházení vzniku a šíření infekčních onemocnění a o hygienických požadavcích na provoz zdravotnických zařízení a ústavů sociální péče v platném znění a v souladu požadavky zadavatele specifikovaných ve smlouvě o poskytování služeb.
Jedná se zejména o zajištění základního úklidu a desinfekce podlahových ploch, obkladů, nábytku, sanitárních zařízení atd. včetně sběru odpadu a jeho ukládání na místo k tomu určené. Úklid bude probíhat při běžném provozu oddělení a ostatních pracovišť.
Adresa kontaktního místa
Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na: prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK (https://zakazky.pardubickykraj.cz/profile_display_1965.html)
Kontakt: Oddělení veřejných zakázek
verejne.zakazky@nempk.cz
Hodnota, dokumentace, zadávací řízení
Režim veřejné zakázky: nadlimitní
Druh zadávacího řízení: otevřené řízení
Elektronické podpisy:

Zadávací dokumentace: neomezený a přímý dálkový přístup
Kvalifikační dokumentace: žádná (resp. je součástí zadávací dokumentace)
Způsob zahájení: oznámením do VVZ
Datum předložení nabídky: 04.06.2019 10:00
Datum zahájení: 25.03.2019 17:30
Důvěrné informace:
Informace o zadání zakázky: