Přijatá zpráva - vysvětlení, doplnění, změna dokumentace

Zadávací řízení Dodávka přístrojového vybavení – vyvíječ páry pro Svitavskou nemocnici – 2. kolo
Odesílatel Zdeněk Kohoutek
Organizace odesílatele Nemocnice Pardubického kraje, a.s. [IČO: 27520536]
Příjemce Všichni (včetně veřejnosti)
Datum 04.03.2019 12:20:51
Předmět Vysvětlení / Doplnění / Změna zadávací dokumentace

Vysvětlení zadávací dokumentace č. 1


Přílohy
- Vysvětlení ZD č. 1.pdf (234.87 KB)
- Příloha č. 2 ZD Podrobnosti předmětu VZ (technické podmínky) UPRAVENÁ DLE VYSVĚTLENÍ ZD č. 1.pdf (219.51 KB)